A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оформлення інформаційного запиту

Правила доступу

Надання публічної інформації Фондом державного майна України здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50 

                                        (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу:       zaporizhia@spfu.gov.ua;
по телефону:                       (061) 226-07-73;
по факсу:                             (061) 224-27-03.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи; ( Зразок)
- Від юридичної особи; ( Зразок)
- Від об’єднань громадян; Зразок)

електронна пошта: zaporizhia@spfu.gov.ua

Наказ РВ ФДМУ по Запорізькій області "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, та Порядку відшкодування фактичних витрат"  від 12.10.2012 №756

Наказ від 20.04.2015 №248 "Про внесення змін до Наказу регіонального відділення від 12.10.2012 №756"

Наказ від 07.06.2016 №400 "Про внесення змін до Наказу регіонального відділення від 12.10.2012 №756"