A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оформлення інформаційного запиту

Правила доступу

Надання публічної інформації Фондом державного майна України здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім`я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу:         69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50 

                                        (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу:       zaporizhia@spfu.gov.ua;
по телефону:                       (061) 226-07-73;
по факсу:                             (061) 224-27-03.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи; ( Зразок)
- Від юридичної особи; ( Зразок)
- Від об’єднань громадян; Зразок)

електронна пошта: zaporizhia@spfu.gov.ua


Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

Наказ РВ ФДМУ по Запорізькій області "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області, та Порядку відшкодування фактичних витрат"  від 12.10.2012 №756

Наказ від 20.04.2015 №248 "Про внесення змін до Наказу регіонального відділення від 12.10.2012 №756"

Наказ від 07.06.2016 №400 "Про внесення змін до Наказу регіонального відділення від 12.10.2012 №756"

Наказ від 24.06.2016 №467 "Про внесення змін до Наказу регіонального відділення від 12.10.2012 №756"

Наказ від 21.12.2017 №891 "Про внесення змін до Наказу регіонального відділення від 12.10.2012 №756"