A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Оформлення інформаційного запиту

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

Доступ до публічної інформації Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (далі Регіональне відділення) забезпечується шляхом надання інформації за запитами на публічну інформацію.

Запит на отримання публічної інформації подається до Регіонального відділення в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформації:

Форма запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

Форма запиту від юридичних осіб в письмовому вигляді

Форма запиту від об’єднання громадян в письмовому вигляді 

Для оформлення інформаційного запиту:

телефон/факс: (0552) 26-18-63

адреса: проспект Ушакова, 47, кімн. 222, м. Херсон, 73000

E-mail: kherson@spfu.gov.ua

Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно.

У разі коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк визначається Регіональним відділенням у межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок;

4. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».