A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Херсонській області утворене 28 липня 1992 року за наказом Фонду державного майна України.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1074 «Про затвердження Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 615-р «Про погодження реорганізації територіальних органів Фонду державного майна України», наказу Фонду державного майна України від 19.08.2015 № 1212 «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України» Регіональним відділенням Фонду державного майна України проведено роботу щодо реорганізації Регіонального відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Представництва Регіонального відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі шляхом їх приєднання до Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області з перейменуванням його у Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Відповідно до Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.12.2015 № 1964, Регіональне відділення є територіальним органом Фонду державного майна України (далі – Фонд), що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Регіональне відділення підпорядковується Фонду державного майна України.

Основними завданнями Регіонального відділення є:

1. Організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням.

2. Управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду.

3. Захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами.

4. Здійснення повноважень орендодавця державного майна.

5. Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління.

6. Сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

7. Здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, у разі делегування відповідними органами місцевого самоврядування власних повноважень стосовно приватизації такого майна згідно з чинним законодавством.

8. Участь у заходах міжнародного характеру за окремим дорученням Фонду.

Регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань з метою залучення коштів до Державного бюджету, здійснює ряд заходів щодо:

- пошуку інвесторів, що модернізують підприємство, з метою підвищення його конкурентоспроможності;

- пошуку ефективних власників державного майна;

- пошуку потенційних орендарів державного майна, які в змозі використовувати його для організації бізнесу.

 

У різні роки Регіональне відділення очолювали:

з 12.08.2013 

 

Теслюк Галина Василівна

з 03.04.2007 по 07.06.2013

 

Бронін Олександр Рудольфович

з 28.07.1992 по 16.03.2007

 

Щербина Валентина Василівна