A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Вакансії

19.08.2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу оренди державного майна на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.,  який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби  25.07.2017 року за № 34750 на підставі наказу Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області від 25.07.2017 року №88 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади».

За результатом конкурсу кандидат на посаду Корнійчук І.І. не пройшла конкурсного відбору, оскільки не пройшла етапу співбесіди. Корнійчук І.І. була єдиним кандидатом, тому переможця конкурсу не визначено.

25.07.2017 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу оренди державного майна на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- надає  консультації щодо передачі в оренду державного майна;

- розглядає, аналізує документи щодо оренди державного майна;

- здійснює підготовку документів для звернення до органів уповноважених управляти державним майном для отримання висновків щодо оренди;

- у разі проведення конкурсу на право оренди державного майна організовує роботу з проведення конкурсу, бере участь у роботі конкурсної комісії;

- готує та подає інформацію про об’єкти оренди для замовлення незалежної оцінки;

- готує проекти договорів оренди державного майна для їх укладання у порядку визначеному нормативно-законодавчими актами з питань оренди;

- супроводжує укладені договори оренди, вносить зміни до них відповідно до чинного законодавства;

- здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, використання орендованого майна, складає акти перевірки;

- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3274,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця,  премія (у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкова (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років основного працівника, а саме до 29.04.2020 р.)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) Е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», шляхом заповнення на офіційному веб- сайті Національного агентства;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів – 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, а саме до  09.08.2017 року включно

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

14.08.2017 року о 14:00, м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Погорельська Наталія Іванівна, (0382) 72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги*

1.

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр,бакалавр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

-

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про Фонд державного майна України»

5) Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

6) Нормативно-правові акти, які регулюють процес оренди державного майна

3.

Професійні чи технічні знання

- вміння надавати консультації відповідно до напрямку діяльності відділу;

- вміння застосовувати чинне законодавство відповідно до напрямку діяльності відділу;

- використання Інформаційно-пошукових систем відповідно до напрямку діяльності відділу;

- організація роботи з документами відповідно до Типової  інструкції з діловодства;

- вміння узагальнювати та аналізувати інформацію відповідно до напрямку діяльності відділу;

- вміння працювати з інформацією;

- вміння складати ділові документи (заяви, службові записки, інформаційні листи, тощо);

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- здатність безперервно підвищувати рівень власної професійної компетенції

4.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

       

* Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про державну службу».

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

20.07.2017 року

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області повідомляє про те, що конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу оренди державного майна на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років (№ 31059) не відбувся через відсутність заяв на участь у конкурсі.

30.06.2017 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу оренди державного майна на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- надає  консультації щодо передачі в оренду державного майна;

- розглядає, аналізує документи щодо оренди державного майна;

- здійснює підготовку документів для звернення до органів уповноважених управляти державним майном для отримання висновків щодо оренди;

- у разі проведення конкурсу на право оренди державного майна організовує роботу з проведення конкурсу, бере участь у роботі конкурсної комісії;

- готує та подає інформацію про об’єкти оренди для замовлення незалежної оцінки;

- готує проекти договорів оренди державного майна для їх укладання у порядку визначеному нормативно-законодавчими актами з питань оренди;

- супроводжує укладені договори оренди, вносить зміни до них відповідно до чинного законодавства;

- здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, використання орендованого майна, складає акти перевірки;

- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3274,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця,  премія (у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкова (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років основного працівника, а саме до 29.04.2020 р.)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) Е-декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», шляхом заповнення на офіційному веб- сайті Національного агентства;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Термін прийняття документів – 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, а саме до  14.07.2017 року включно

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

19.07.2017 року о 14:00, м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігур Тетяна Леонідівна, (0382)72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги*

1.

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр,бакалавр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

 

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

-

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про Фонд державного майна України»

5) Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

6) Нормативно-правові акти, які регулюють процес оренди державного майна

3.

Професійні чи технічні знання

- вміння надавати консультації відповідно до напрямку діяльності відділу;

- вміння застосовувати чинне законодавство відповідно до напрямку діяльності відділу;

- використання Інформаційно-пошукових систем відповідно до напрямку діяльності відділу;

- організація роботи з документами відповідно до Типової  інструкції з діловодства;

- вміння узагальнювати та аналізувати інформацію відповідно до напрямку діяльності відділу;

- вміння працювати з інформацією;

- вміння складати ділові документи (заяви, службові записки, інформаційні листи, тощо);

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- здатність безперервно підвищувати рівень власної професійної компетенції

4.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

       

* Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про державну службу».

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

 

29.12.2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 01.12.2016 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 30.11.2016 року №123 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

 

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Кількість набраних середніх балів

1.

Мізик Богдан Якович

головний спеціаліст відділу оренди державного майна

23

Другий кандидат Ходюк Б.В. за результатами конкурсу набрав 23 бали. Відкритим голосуванням переможцем конкурсу визначений Мізик Б.Я.


 

27.12.2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 01.12.2016 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 30.11.2016 року №122 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

 

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Кількість набраних середніх балів

1.

Кротевич Юлія Леонідівна

головний спеціаліст сектору управління персоналом, організаційно – документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ

19,5

Другий кандидат за результатами конкурсу не визначався, оскільки Ковальчук І.В. не пройшла перший етап конкурсу та до другого етапу не допущена.

 

30.11.2016 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу оренди державного майна на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- надає  консультації щодо передачі в оренду державного майна;

- розглядає, аналізує документи щодо оренди державного майна;

- здійснює підготовку документів для звернення до органів уповноважених управляти державним майном для отримання висновків щодо оренди;

- у разі проведення конкурсу на право оренди державного майна організовує роботу з проведення конкурсу, бере участь у роботі конкурсної комісії;

- готує та подає інформацію про об’єкти оренди для замовлення незалежної оцінки;

- готує проекти договорів оренди державного майна для їх укладання у порядку визначеному нормативно-законодавчими актами з питань оренди;

- супроводжує укладені договори оренди, вносить зміни до них відповідно до чинного законодавства;

- здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, використання орендованого майна, складає акти перевірки;

- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3274,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця та премія(у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкова (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Термін прийняття документів – 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, а саме до 15 грудня 2016 року включно

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

21 грудня 2016 року о 14:00, м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Погорельська Наталія Іванівна, (0382)72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги*

1.

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр,бакалавр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

 

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про Фонд державного майна України»

5) Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

6) Нормативно-правові акти, які регулюють процес оренди державного майна

3.

Професійні чи технічні знання

- вміння надавати консультації відповідно до напрямку діяльності відділу;

- вміння застосовувати чинне законодавство відповідно до напрямку діяльності відділу;

- використання Інформаційно-пошукових систем відповідно до напрямку діяльності відділу;

- організація роботи з документами відповідно до Типової  інструкції з діловодства;

- вміння узагальнювати та аналізувати інформацію відповідно до напрямку діяльності відділу;

- вміння працювати з інформацією;

- вміння складати ділові документи (заяви, службові записки, інформаційні листи, тощо);

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- здатність безперервно підвищувати рівень власної професійної компетенції

4.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

30.11.2016 року

Оголошено конкурс  на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста сектору управління персоналом, організаційно-документального, інформаційного забезпечення на роботи зі ЗМІ на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

Умови проведення конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

 - готує звіти про діяльність регіонального відділення та по напрямкам діяльності сектору до Фонду державного майна України та Головного управління юстиції по Хмельницькій області;

 - забезпечує підготовку та викладення інформації про діяльність регіонального відділення на сайт ФДМУ та на сайті відкритих даних;

 - наповнює сторінки сайту регіонального відділення та Фонду державного майна України інформацією відповідно до розробленого меню сайту;

 - проводить реєстрацію розпорядчих документів, в тому числі з грифом «ДСК»;

 - обробляє вхідну кореспонденцію, реєструє та відправляє вихідні документи (в т.ч. з грифом «ДСК»).

 - приймає участь у всіх діловодних процесах регіонального відділення, в т.ч. приймає та здає документи на архівне зберігання;

 - готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3274,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця та премія(у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкова (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку форми встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Термін прийняття документів – 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, а саме до 15 грудня 2016 року включно

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

20грудня 2016 року о 14:00, м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Погорельська Наталія Іванівна, (0382)72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги*

1.

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр,бакалавр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

 

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Закон України «Про Фонд державного майна України»

4) Закон України «Про очищення влади»;

5) Закон України «Про публічну інформацію»;

6) Закон України «Про звернення громадян»;

7) Кодекс Законів про працю України;

8) інші нормативно-правові акти, які регулюють діловодні процеси та архівну справу

3.

Професійні чи технічні знання

- адміністрування баз даних;

- знання основ діловодства та кадрового діловодства;

- вміння працювати з інформацією;

- вміння складати ділові документи (заяви, службові записки, інформаційні листи, тощо);

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- здатність безперервно підвищувати рівень власної професійної компетенції.

4.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

       

* Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про державну службу».

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

 

25.10.2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця, який оприлюднений на сайті Національного агентства з питань державної служби 30.09.2016 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 28.09.2016 року №102 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади"

Переможцем конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу фінансово-бухгалтерської та адміністративно-господарської роботи визнано Турчину Юлію Валеріївну, яка набрала 18 балів.

Другий кандидат за результатами конкурсу не визначався, оскільки участь у конкурсі брав один кандидат.

 

28.09.2016 року

Наказ про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади


         Додаток 1

Затверджено наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 28.09.2016 року №102

Умови

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансово-бухгалтерської та адміністративно-господарської роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) вміння складати меморіальні ордери на основі первинних документів ,

2) вміння складання звітів, які є підставою для перерахування податків і зборів;

3) вміння проводити бухгалтерський облік і розрахунок авансових звітів по відрядженнях;

4) вміння обробляти шляхові листи та вести облік ТММ;

5) знання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3274,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця та премія(у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку форми П-2 ДС (затверджена наказом Мінстату від 26.12.1995 №343);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, а саме до 13 жовтня 2016 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

21 жовтня 2016 року о 14:00, м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігур Тетяна Леонідівна, (0382)72-09-45, tanya_68@spfu.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги*

1.

Освіта

вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр,бакалавр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги**

1.

Освіта

вища, фінансовий та бухгалтерський облік

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

4) Податковий кодекс України

5) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

6) Бюджетний кодекс України

7) Закон України «Про оплату праці»

3.

Професійні чи технічні знання

1) вміння складати меморіальні ордери на основі первинних документів ,

2) вміння складання звітів, які є підставою для перерахування податків і зборів;

3) вміння проводити бухгалтерський облік і розрахунок авансових звітів по відрядженнях;

4) вміння обробляти шляхові листи та вести облік ТММ;

5) знання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

4.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

5.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) орієнтація на саморозвиток;

6) орієнтація на обслуговування;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

         

* Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про державну службу».

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.

 

27.09.2016 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади

державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 01.09.2016 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 30.08.2016 року №91 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Кількість набраних середніх балів

1.

Каражова

Тетяна Сергіївна

головний спеціаліст відділу оренди державного майна

22

Другим кандидатом за результатами конкурсу визначено Трембач Дарію Олександрівну з кількістю набраних середніх балів – 14,3.