A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Вакансії

19.12.2018 року

Відповідно до ст.28 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року №246, надсилаємо повідомлення про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 26.11.2018 за №114060 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 26.11.2018 року №186 "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця та

його переможця

№№

п/п

Прізвище, ім'я, по- батькові

Посада

Кількість набраних балів

1.

Мельник

Наталія Василівна

головний спеціаліст

відділу приватизації,

управління державним

майном та

корпоративними

правами держави

7,5   

Другий кандидат за результатами конкурсу не визначався, оскільки участь у конкурсі брав один кандидат.

27.11.2018 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу приватизації,управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

Затверджено наказом від 26.11.2018   №186
       
 
Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- проводить консультаційну роботу з питань приватизації майна;

- готує пропозиції регіонального відділення щодо включення об’єктів малої приватизації до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

- розглядає заяви потенційних покупців про включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації;

- проводить роботу по підготовці та продажу об’єктів малої приватизації;

- забезпечує проведення інвентаризації державного майна об’єктів малої приватизації, розгляд та надання на затвердження матеріалів інвентаризації;

- приймає участь у роботі аукціонної комісії;

 - проводить роботу по підготовці та організації укладання договорів про продаж об'єктів малої приватизації між регіональним відділенням та операторами електронних майданчиків;

- забезпечує   огляд   об'єктів   приватизації,   продаж   яких   здійснюється регіональним відділенням ;

- проводить роботу по підготовці та організації укладання з потенційними покупцями єдиних майнових комплексів державних підприємств та пакетів акцій договорів про конфіденційність інформації про об'єкт приватизації;

- проводить роботу по підготовці та організації укладання договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації;

- контролює   надходження   коштів   від   приватизації   об'єктів малої приватизації;

- надає  звіти  до  ФДМУ  щодо  виконання  регіональним  відділенням завдань з приватизації державного майна;

- бере участь у підготовці проектів рішень та пропозицій на виконання доручень керівництва;

- готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади,   органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

 

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4400,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця,  премія (у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 зі змінами, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Документи подаються до 17:15, 11.12.2018 року  за адресою:м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19, о 14.00 18.12.2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігур Тетяна Леонідівна, (0382) 72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступеня не нижче молодший бакалавр, бакалавр

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

2.

Необхідні ділові якості

(розмістити за пріоритетністю)

діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння, аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення,  уміння працювати в команді тощо;

3.

Необхідні особистісні якості

(розмістити за пріоритетністю)

 ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,  тощо.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закону України «Про Фонд державного майна України»;

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

*У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А”зазначаються відомості відповідно до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026). 
Пункт 4 розділу “Кваліфікаційні вимоги” зазначається у разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А”.

 

02.10.2018 року

Відповідно до ст.28 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року №246, надсилаємо повідомлення про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 04.09.2018 за №100235 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 03.09.2018 року №140 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця та його переможця

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Кількість набраних балів

1.

Гоцанюк

Олександр Романович

головний спеціаліст сектору з правової роботи

10

Другим кандидатом за результатами конкурсу визначено Мельник Наталію Василівну, яка набрала 7,4 бали.

02.10.2018 року

Відповідно до ст.28 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року №246, надсилаємо повідомлення про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 04.09.2018 року за №100234 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 03.09.2018 р. №139 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця та його переможця

№№

п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Кількість набраних балів

1.

Гоцанюк

Олександр Романович

Провідний спеціаліст

відділу приватизації,управління державним майном та корпоративними правами держави

9,4

Другим кандидатом за результатами конкурсу визначено Мельник Наталію Василівну, яка набрала 7,6бали.

 

05.09.2018 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста сектору з правової роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області.

Затверджено наказом від 03.09.2018  №140

Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- проводить претензійну і позовну роботу з усіх напрямків діяльності регіонального відділення;

- розробляє  або бере участь у розробленні документів правового характеру;

- представляє за довіреністю інтереси регіонального відділення у судах, інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності ті підпорядкування під час розгляду будь-яких правових питань і спорів;

- за дорученням керівника структурного підрозділу бере участь у розробленні цивільно-правових договорів, стороною яких є регіональне відділення, дає правову оцінку їх проектів, погоджує договори купівлі-продажу об’єктів приватизації;

- розглядає скарги, звернення фізичних та юридичних осіб і подає керівництву пропозиції щодо їх вирішення;

- проводить контроль за виконанням покупцями умов договорів купівлі-продажу, складає відповідні акти перевірки;

- готує проекти заяв до органів виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню наказів господарських судів, виконавчих листів тощо;

- готує проекти запитів на отримання інформації від органів виконавчої служби про примусове виконання виконавчих документів, а також проекти заяв про оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4800,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця,  премія (у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 зі змінами, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Документи подаються до 17:15, 19.09.2018 року  за адресою:м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19, о 14.00 25.09.2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігур Тетяна Леонідівна, (0382) 72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступеня не нижче молодший бакалавр, бакалавр, за спеціальністю «Право»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

2.

Необхідні ділові якості

(розмістити за пріоритетністю)

діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння, аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення,  уміння працювати в команді тощо;

3.

Необхідні особистісні якості

(розмістити за пріоритетністю)

 ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,  тощо.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»

- Закону України «Про Фонд державного майна України»;

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Цивільного кодексу України;

- Господарського кодексу України ;

- Господарського процесуального кодексу України;

- Кодексу адміністративного судочинства України ;

- Закону України «Про виконавче провадження».

 

05.09.2018 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - провідного спеціаліста відділу приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області.

Затверджено наказом від 03.09.2018 №139

Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- проводить консультаційну роботу з питань приватизації майна;

- готує пропозиції регіонального відділення щодо включення об’єктів малої приватизації до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

- розглядає заяви потенційних покупців про включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації;

- проводить роботу по підготовці та продажу об’єктів малої приватизації;

- забезпечує проведення інвентаризації державного майна об’єктів малої приватизації, розгляд та надання на затвердження матеріалів інвентаризації;

- приймає участь у роботі аукціонної комісії;

 - проводить роботу по підготовці та організації укладання договорів про продаж об'єктів малої приватизації між регіональним відділенням та операторами електронних майданчиків;

- забезпечує   огляд   об'єктів   приватизації,   продаж   яких   здійснюється регіональним відділенням ;

- проводить роботу по підготовці та організації укладання з потенційними покупцями єдиних майнових комплексів державних підприємств та пакетів акцій договорів про конфіденційність інформації про об'єкт приватизації;

- проводить роботу по підготовці та організації укладання договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації;

- контролює   надходження   коштів   від   приватизації   об'єктів малої приватизації;

- надає  звіти  до  ФДМУ  щодо  виконання  регіональним  відділенням завдань з приватизації державного майна;

- бере участь у    підготовці проектів рішень та пропозицій на виконання доручень керівництва;

- готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади,   органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

 

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4400,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця,  премія (у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 зі змінами, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Документи подаються до 17:15, 19.09.2018 року  за адресою:м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19, о 14.00 24.09.2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігур Тетяна Леонідівна, (0382) 72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, ступеня не нижче молодший бакалавр, бакалавр

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

2.

Необхідні ділові якості

(розмістити за пріоритетністю)

діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння, аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення,  уміння працювати в команді тощо;

3.

Необхідні особистісні якості

(розмістити за пріоритетністю)

 ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,  тощо.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України«Про державну службу»;

- Закону України«Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

- Закону України «Про Фонд державного майна України»;

- Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»

 

11.01.2018 року

Відповідно до ст.28 Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року №246, надсилаємо повідомлення про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця, який оприлюднений на сайті Нацагентства з питань державної служби 13.12.2017 за №59774 відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 12.12.2017 року №135 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про завершення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця та його переможця

№№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Посада

Кількість набраних балів

1.

Гошовський

Богдан Володимирович

головний спеціаліст відділу оренди державного майна

23,01

Другим кандидатом за результатами конкурсу визначено Стаднік Юлію Володимирівну, яка набрала 20,72 бали.

14.12.2017 року

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» - головного спеціаліста відділу оренди державного майна на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років.

Умови конкурсу наступні:

Загальні умови

Посадові обов’язки

- надає  консультації щодо передачі в оренду державного майна;

- розглядає, аналізує документи щодо оренди державного майна;

- здійснює підготовку документів для звернення до органів уповноважених управляти державним майном для отримання висновків щодо оренди;

- у разі проведення конкурсу на право оренди державного майна організовує роботу з проведення конкурсу, бере участь у роботі конкурсної комісії;

- готує та подає інформацію про об’єкти оренди для замовлення незалежної оцінки;

- готує проекти договорів оренди державного майна для їх укладання у порядку визначеному нормативно-законодавчими актами з питань оренди;

- супроводжує укладені договори оренди, вносить зміни до них відповідно до чинного законодавства;

- здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди, використання орендованого майна, складає акти перевірки;

- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу

Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 3801,00 грн., надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця,  премія (у разі наявності)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкова (на час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років основного працівника, а саме до 29.04.2020 р.)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 зі змінами, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою ;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Термін прийняття документів – 15календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби, а саме до  28.12.2017 року включно

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

10.01.2017 року о 14:00, м.Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб.19

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Снігур Тетяна Леонідівна, (0382) 72-09-45, khmelnytskyi@spfu.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта    

Вища, ступеня не нижче молодший бакалавр, бакалавр

2. Досвід роботи

Не потребує

3. Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1.

Практичні знання

- вміння застосовувати чинне законодавство відповідно до напрямку діяльності відділу;

- організація роботи з документами відповідно до Типової  інструкції з діловодства;

- вміння складати ділові документи (заяви, службові записки, інформаційні листи, тощо);

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Ефективність аналізу та висновків

- здатність ефективно узагальнювати інформацію;

- здатність робити коректні висновки.

3.

Командна робота

- орієнтація на командний результат;

- відкритість в обміні інформацією.

4.

Комунікація та взаємодія

- вміння ефективно слухати та сприймати думки;

- вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

Професійні знання

 

1.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»

 

2.

Знання спеціального законодавства

1) Закон України «Про Фонд державного майна України»

2) Закон України «Про оренду державного та комунального майна»

3) Постанова КМУ від 10.08.1995 № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (із змінами)

4) Постанова КМУ від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (із змінами)

5) Постанова КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»(із змінами)

6) Наказ ФДМУ від 15.02.2013 №201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» (із змінами)

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування