A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про РВ

 

Регіональному відділенню ФДМУ по Миколаївській області – 23 роки

Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області було створено 5 травня 1992 року за наказом Фонду державного майна України № 109 штатною чисельністю 7 штатних одиниць. Першим керівником Регіонального відділення було призначено Бушина Володимира Миколайовича.

Колективу потрібно було якнайшвидше пройти етап становлення, організувати роботу щодо підготовки підприємств до роздержавлення, налагодити взаємодію з органами виконавчої влади, самоврядування з тим, щоб безпосередньо приступити до основної мети створення – приватизації державних підприємств в області.

В перші місяці існування фахівцями Регіонального відділення було визначено перелік державних підприємств, які в подальшому необхідно було реформувати. Безпосередньо на Миколаївщині робота з приватизації була розпочата Регіональним відділенням з травня 1993 року.

До 1995 року в Миколаївській області було приватизовано 412 об'єктів, з них - 148 об'єктів державної власності та 264 - комунальної.

Наказом ФДМУ від 07.02.1995 № 185 на посаду начальника Регіонального відділення призначено Казанського Євгена Михайловича – заслуженого економіста України, який очолював Регіональне відділення протягом 20 років (на теперішній час – на пенсії).

В першу чергу нове керівництво, на виконання Указів Президента України від 26.11.1994 № 699 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів”, від 30.12.1994 №827/94 “Про заходи щодо прискорення процесу малої приватизації”, від 19.01.1995 №66/95 “Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі”, вирішило питання структурної перебудови Регіонального відділення та комплектування його кадрами. Наказом від 28.02.1995 № 83-п було визначено структуру Регіонального відділення у кількості 11 відділів та 23 представництв ФДМУ штатною чисельністю 151 особа. Першим заступником начальника Регіонального відділення в той період працював Власов М.М., який поряд з заступником начальника Регіонального відділення Казьміною Л.В., а в подальшому Волошиною Л.Т., забезпечував роботу відділення щодо реформування державної власності, продажу акцій та роботи з фінансовими посередниками, управління державним майном та роботу з питань післяприватизаційної підтримки підприємств. В подальшому, після того, як Власов М.М. був призначений керівником територіального відділення ДКЦПФР в Миколаївській області, його на цьому посту замінив Налімов В.І. (на теперішній час – на пенсії).

Для забезпечення можливості проведення на Миколаївщині інтенсивної масової приватизації, згідно з Указом Президента України від 26.11.1994 №699 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів”, Казанським Є.М. проведено у березні 1995 року роботу щодо створення Регіонального центру сертифікатних аукціонів. Взаємодію з РЦСА забезпечував заступник начальника Регіонального відділення Жиляєв О.С., на якого були покладені питання продажу акцій, корпоративного управління, економічного аналізу та післяприватизаційної роботи, який вийшов на пенсію у квітні 2004 року. З 2004 по 2009 рр. ці питання курувала заступник начальника Регіонального відділення Клєпцова Т.А. (на теперішній час – на пенсії).

У березні 1995 року, у відповідності до Указу Президента України від 19.02.1994 №56/94 “Про єдину систему органів приватизації в Україні”, на території Миколаївської області була завершена робота по створенню єдиної системи органів приватизації. У 18 районах та 5-ти містах обласного значення було створено представництва ФДМУ. В той же час до складу Регіонального відділення влився Фонд комунального майна обласної ради у складі 8 осіб, ставши окремим структурним підрозділом Регіонального відділення, на який було покладено завдання з реформування обласної комунальної власності та координації роботи представництв ФДМУ в районах та містах області. Очолював відокремлений структурний підрозділ заступник начальника Регіонального відділення Мартинов В.А., з 1997 року цю посаду обіймала Очкурова Любов Вікторівна , з 2000 року по березень 2015 року – перший заступник начальника Регіонального відділення, яка курувала роботу структурних підрозділів Регіонального відділення: з питань оцінки та малої приватизації, оренди та управління державним майном, роботи з громадськістю та ЗМІ (на теперішній час – на пенсії).

Роботу Регіонального відділення з питань реформування державної власності, продажу акцій, управління державними корпоративними правами та постприватизаційного супроводження, інформаційно-аналітичного забезпечення, юридичної, кадрової роботи, діловодства та господарського забезпечення курував заступник начальника Регіонального відділення Сокол Олег Васильович, який працює в РВ з 25 квітня 1995 року.

Наказом ФДМУ від 28.04.2015 № 68-р Сокол О.В. призначений першим заступником начальника Регіонального відділення та на сьогоднішній день виконує обов'язки начальника Регіонального відділення.

За період свого існування представництвами було приватизовано 763 об'єкти, у тому числі 668 об'єктів групи А, 87 - груп Б,В, 4 – групи Д, 4 – групи Е.

У січні 1998 року, у зв'язку з введенням в дію Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, були реорганізовані всі представництва ФДМУ в районах і містах області. Їх функції по реформуванню комунального майна було передано до органів місцевого самоврядування.

В Миколаївській області з початку приватизації станом на 01.05.2015 приватизовано 4024 об'єкти, з них 1121 – об'єкти державної власності і 2904 - комунальної.

За підсумками роботи за період з 1992-2015 рр. Миколаївська область займає 2 місце серед регіонів України по кількості приватизованих об'єктів державної власності на 1 тис. населення, та 6 місце по кількості приватизованих об'єктів комунальної власності.

За період 1992-2015 рр. Регіональним відділенням було приватизовано та здійснено продаж акцій по 339 об'єктам груп В та Г.

За період з початку приватизації за приватизовані Регіональним відділенням об'єкти надійшло 337,6 млн. грн., з яких грошовими коштами – 231,3 млн.грн., приватизаційними майновими сертифікатами – 95 млн. грн., компенсаційними сертифікатами – 11,3 млн. грн.

На фондових біржах були продані пакети акцій по 95 ВАТ, приватизація яких здійснювалася Регіональним відділенням.

Протягом 1996 – 2015 рр. було оголошено та відбулося 15 конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ.

За час функціонування, Регіональне відділення створило органи управління у 243 АТ, до складу наглядових рад яких від держави входили в основному представники Регіонального відділення, уклало 145 контрактів з головами правлінь АТ. За участю представників Регіонального відділення було проведено близько 939 загальних зборів акціонерів АТ та понад 810 засідань спостережних рад.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 №791 «Про управління державними корпоративними правами» було призначено відповідальних представників з управління державними корпоративними правами в 56 АТ з числа керівників та фахівців Регіонального відділення, які постійно працюють у тісному контакті з головами правлінь АТ, відслідковують питання погашення заборгованостей із заробітної плати, до Державного бюджету та Пенсійного фонду, беруть участь у роботі наглядових рад, 20 фахівців Регіонального відділення пройшли курс навчання та одержали Кваліфікаційні сертифікати на право здійснення функцій управління корпоративними правами держави.

Також фахівці Регіонального відділення беруть активну участь у засіданнях господарських судів, роботі ліквідаційних комісій та комітетах кредиторів АТ з державною часткою.

На постійному контролі Регіонального відділення знаходяться питання своєчасності виплати заробітної плати у АТ та державних підприємствах, які знаходяться в управлінні Регіонального відділення.

За час існування Регіонального відділення значна увага приділялася управлінню державним майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, відчуженню майна державних підприємств. Регіональне відділення проводило роботу по 203 господарським товариствам, на балансі яких у процесі приватизації було залишено 3053 об'єкти державного майна.

Враховуючи, що головною метою роботи з управління державним майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів та перебуває на балансах господарських товариств, є прийняття ефективних управлінських рішень щодо зазначеного майна, на виконання відповідних наказів ФДМУ, станом на 01.05.2015 управлінські рішення реалізовані по 2948 об'єктах державного майна, що становить 97% від загальної кількості об'єктів, які були залишені на балансах господарських товариств, у тому числі: приватизовано 402 об'єкти (13,2 %), передано в оренду 8 об'єктів (0,3%), передано до комунальної власності 1581 об'єкт (51,8%), передано в управління іншим органам центральної виконавчої влади 143 об'єкти (4,7 %), передано на умовах договору схову 47 об'єктів (1,5 %), інші рішення (приватизація житлових будинків мешканцями, передача акцій до ФДМУ тощо) – 760 (24,9 %).

В управлінні Регіонального відділення залишилося 162 об'єкти, які не увійшли до статутних капіталів 63 господарських товариств, та за якими Регіональним відділенням здійснюється систематичний контроль за утриманням та збереженням господарськими товариствами державного майна, яке перебуває на їх балансі. З цією метою у повному обсязі завершено проведення перевірок господарських товариств.

В умовах сьогодення України поряд з роздержавленням об'єктів державної власності одним з ведучих способів управління державним майном, що знаходиться на балансах державних підприємств, бюджетних установ, організацій, та не увійшло до статутних капіталів акціонерних товариств, та важливим джерелом поповнення доходної частини державного бюджету залишаються орендні відносини. Державними нормативно-законодавчими актами було визначено напрямки по регулюванню орендних відносин та джерело поповнення доходної частини Державного бюджету України – надходження орендної плати.

З метою ефективного використання державного майна та поповнення державного бюджету Регіональним відділенням ведеться значна робота з укладання нових договорів оренди та здійснюється постійний контроль за своєчасною сплатою орендної плати до Державного бюджету.

Якщо провести динаміку по договорах оренди, які контролюються Регіональним відділенням, та надходженням до Державного бюджету від оренди в розрізі 2000 – 2015рр., то спостерігається тенденція збільшення кількості контролюючих Регіональним відділенням договорів оренди та значний ріст надходжень до Державного бюджету від оренди державного майна.

На сьогоднішній день Регіональне відділення виступає орендодавцем по 500 договорах оренди державного майна. Всього в Регіональному відділенні знаходиться на контролі 595 договорів оренди державного майна на загальну площу 907,8 тис. кв.м.

Надходження коштів від оренди державного майна до Державного бюджету з 2000 року збільшились у 44 рази(забезпечено надходження коштів понад 98,6 млн. грн ., в т.ч. з початку 2015 року – 8,7 млн. грн.).

За рахунок передачі в оренду потужностей в Миколаївському морському торговельному порту вдалось значно підвищити ефективність використання державного майна морегосподарського комплексу: перевалка вантажів зросла удвічі, орендарями - стивідорними компаніями внесено інвестицій в об'єкти оренди у сумі 32 млн. грн.

Регіональним відділенням приділяється велика увага постприватизаційному контролю, виконанню інвестиційних зобов'язань новими власниками, створенню нових робочих місць та роботі з покупцями об'єктів приватизації щодо залучення інвестицій у придбані об'єкти. Внаслідок роботи Регіонального відділення з початку приватизації, вдалося залучити інвестицій на приватизовані об'єкти на загальну суму 118,8 млн. грн., яка значно перевищує зобов'язання, передбачені умовами договорів купівлі-продажу.

Оцінюючи підсумки діяльності Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області за 23 роки, можна впевнено стверджувати, що Регіональне відділення внесло вагомий вклад в проведення ринкових перетворень в Миколаївській області, трансформувавши як відносини власності, так і суспільну свідомість. Разом з тим, багато приватизованих підприємств одержали ефективних власників, а вкладення ними інвестицій в економіку Миколаївської області забезпечує її стабільний ріст, що у свою чергу позитивно відбивається на вирішенні різних соціальних питань у регіоні.

На теперішній час більш ефективно в Миколаївській області здійснюється соціальне партнерство бізнесу з місцевими органами влади та територіальними громадами.

На протязі 23 років, в Регіональному відділенні проходили реорганізації та створювались нові структурні підрозділи. На 2015 рік в Регіональному відділенні затверджено структуру, до складу якої входять 7 відділів і 3 сектори та створено згуртований колектив відповідальних та високопрофесійних фахівців. На теперішній час в Регіональному відділенні працює 46 осіб, з них 41 державний службовець (середній вік – 40,7 років). Ядро колективу становлять люди, які працюють в Регіональному відділенні більше 10 років – 20 осіб (43%). При прийнятті на державну службу в Регіональне відділення, надається перевага молодим фахівцям, створюються необхідні умови для розвитку ініціативи та творчої активності. Так в Регіональному відділенні працює 15 осіб (32,6 %) у віці до 34 років, які переймають досвід, активно та наполегливо працюють над підвищенням свого професійного рівня.

Працівники Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області чітко усвідомлюють відповідальність за покладені на них завдання, і, спираючись на багаторічний досвід, виконують на високому професійному рівні нелегку, але дуже важливу для нашої країни роботу.