A A A K K K

Проведення конкурсу

                                                                         ОГОЛОШЕННЯ

РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до державної власності

 

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди:частина цеху нестандартного обладнання (частина будівлі В-1), площею 317,5 кв.м, що розташований за адресою: Рівненська область м.Рівне, вул.Київська, 106.

Балансоутримувач:ДП НВО «Потенціал-Еко».

Орган управління: РВ ФДМУ по Рівненській області.

 

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:

1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 20 870,64 грн., без ПДВ.. Гарантійний внесок має бути перерахований за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу на рахунок: одержувач - ДКСУ м.Київ, РВ ФДМУ по Рівненській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13989432; р/р №37314029008805; МФО 820172; банк: ДКСУ у м.Київ; призначення платежу: «гарантійний внесок для участі у  конкурсі на право оренди нерухомого майна, що належить до державної власності площею 317,5 кв.м.». 2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2019 року, яка без урахування ПДВ становить 3 478,44 грн, при орендній ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. 3. Цільове використання об’єкта оренди - встановлення на транспортні засоби газового обладнання (інше використання майна) 4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди. 5. Наявність в установчих документах претендента виду діяльності, що відповідає цільовому використанню об’єкту (відповідний КВЕД). 6. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм. 7. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди. 8. Протягом 10 робочих днів після укладення договору застрахувати орендоване майно на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість у порядку, визначеному законодавством, зокрема від пожежі, затоплення, протиправних дій третіх осіб, стихійного лиха. Постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору майно було застрахованим, і надати орендодавцю копії завірених належним чином договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів). 9. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов. 10. Компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об'єкта орендиплатнику за оцінку (за наявності підтвердних документів). 11. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства. 12. Гарантійні внески протягом 7 робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку. 13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається. 14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, зі змінами та враховуючи наказ Фонду «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.2013 № 201 зі змінами. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 200,00 грн. від початкової плати торгів. Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

 

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску.

 

додаткові пропозиції до договору оренди.

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються дорегіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області за адресою: м.Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозоромуконверті з написом "На конкурс", з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди взапечатаному непрозоромуконверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій  щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській області об 11.00 год., за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.