A A A K K K

Апарат РВ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Д.   Сенниченко

 

«20» серпня 2020 р.

 

СТРУКТУРА

Регіонального відділенняФонду державного майна України

по Вінницькій та Хмельницькій областях

на  01  вересня 2020 рік

№ з/п

Назва структурного підрозділу

1

Керівництво

2

Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави

 

Відділ приватизації державного майна

 

Відділ управління державним майном та корпоративними правами держави

3

Управління орендних відносин та оцінки майна

 

Відділ орендних відносин

 

Сектор оцінки майна

4

Юридичний відділ

5

Відділ ІТ підтримки, документального забезпечення та адміністративно – господарськоїроботи

6

Відділ фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку

7

Сектор управління персоналом

8

Сектор запобігання та виявлення корупції

9

Головний спеціаліст внутрішнього аудиту

10

Головний спеціаліст внутрішнього контролю

11

Провідний спеціаліст з питань комунікацій

12

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області

 

Відділ орендних відносин

 

Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави

 

Сектор оцінки майна

 

Відділ комунікацій, ІТ підтримки та документального  забезпечення

 

 

 

 

 

Начальник

регіонального відділення                                                              А.М.Маркевич