A A A K K K

Апарат РВ

   

                            

         ЗАТВЕРДЖУЮ

         В.о. Голови Фонду

         В. ТРУБАРОВ

         «20»  червня  2019 року

 

СТРУКТУРА

Регіонального відділення Фонду державного майна України

по Вінницькій та Хмельницькій областях

 

Керівництво

Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави

Відділ приватизації державного майна

Відділ управління державним майном та корпоративними правами держави

Відділ оцінки майна та майнових прав

Відділ орендних відносин

Юридичний відділ

Сектор правової роботи у Хмельницькій області

Відділ документального забезпечення, адміністративно – господарської та інформаційно – аналітичної роботи

Відділ фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку

Сектор управління персоналом

Сектор внутрішнього аудиту

Сектор внутрішньої безпеки та запобігання корупції

Головний спеціаліст внутрішнього контролю

Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області

Відділ орендних відносин

Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави

Сектор оцінки майна та майнових прав

Відділ інформаційного забезпечення, адміністративно – господарської роботи та роботи зі ЗМІ

Сектор інформаційного забезпечення