A A A K K K

Апарат РВ

   
                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                          Голова Фонду
                                                           Д. Сенниченко
                                                                «14»  05  2020 р.
 
СТРУКТУРА
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Вінницькій та Хмельницькій областях
Керівництво
Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Відділ приватизації державного майна
Відділ управління державним майном та корпоративними правами держави
Управління орендних відносин та оцінки майна

Сектор оцінки майна
Відділ орендних відносин
Юридичний відділ
Сектор правової роботи у Хмельницькій області
Відділ документального забезпечення, адміністративно – господарської та інформаційно – аналітичної роботи
Відділ фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку
Сектор управління персоналом
Сектор внутрішнього аудиту
Сектор запобігання та виявлення корупції
Головний спеціаліст внутрішнього контролю
Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області
Відділ орендних відносин
Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Сектор оцінки майна та майнових прав
Відділ інформаційного забезпечення, адміністративно – господарської роботи та роботи зі ЗМІ
Сектор інформаційного забезпечення