A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області було створено наказом Фонду державного майна України 05.06.1992. На початку своєї діяльності регіональне відділення складалося з керівництва та відділу нагромадження державного майна та реформування власності (всього 7 працівників).

Перші кроки реформування відносин власності були складними. Серед перших підприємств приватизовані: ВАТ "Житомирдерев", ВАТ "Крок", ВАТ "Коростишівський кар`єр". Всього в 1993 році в області було приватизовано 40 об`єктів: 26 - малої приватизації, 14 - великих та середніх підприємств. На початку приватизація, в основному, охопила малі державні підприємства та об`єкти комунальної власності (підприємства торгівлі, громадського харчування, сфери послуг). Регіональне відділення здійснювало управління майном, що є загальнодержавною власністю, виступало орендодавцем цього майна та мало повноваження продавця державного майна, балансова вартість якого не перевищувала 500 млн. крб.

З метою приватизації об`єктів обласної комунальної власності був створений Фонд приватизації комунального майна. Перші приватизаційні аукціони з продажу об`єктів малої приватизації у м. Житомирі провів відділ приватизації комунальних підприємств міськвиконкому. На виконання Указу Президента України від 19.02.1994 № 56/94 "Про єдину систему органів приватизації в Україні" регіональному відділенню були делеговані функції по приватизації майна комунальної власності.

В 1994 році в області було створено 27 представництв Фонду державного майна в районах та містах. Діяльність регіонального відділення та представництв регламентувалась положеннями про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 412. Всього за штатним розписом апарат регіонального відділення з представництвами нараховував 296 працюючих.

Час ставив перед органами приватизації нові завдання. В 1994-1995 роках пріоритетом приватизації стало формування соціального прошарку приватних власників, як основи нового суспільно-політичного й економічного ладу. Після видання Указу Президента України "Про заходи щодо прискорення процесу приватизації в Україні" від 30.12.1994 № 827/94 темпи приватизації різко зростають: 1994 - 238 об`єктів; 1995 - 406 об`єктів; 1996 - 549 об`єктів.

Пік приватизації в області приходиться на 1996 рік. Це рік, коли в основному завершується мала приватизація. Приватизована основна маса об`єктів торгівлі, громадського харчування та побуту.

Темпи приватизації вимагали і змін структури регіонального відділення. В 1996 році штатним розписом було передбачено 17 відділів, 25 представництв на 158 посад. Через значне зменшення обсягів приватизації об’єктів комунальної власності представництва ФДМУ України в Житомирській області протягом 1997-2000 років були ліквідовані.

Якщо до 1999 року пріоритетним напрямком приватизації була "масова" приватизація, то після прийняття Закону України "Про державну програму приватизації на 2000-2002 роки", головним чином, приділялася увага питанню надходження коштів від приватизації до Державного бюджету.

З 2008 року регіональне відділення проводить також приватизацію об’єктів малої приватизації та об’єктів незавершеного будівництва разом з земельними ділянками.

З початку приватизації в області змінили форму власності 3069 об’єктів, з яких 1268 державної власності (41,4%) та 1801 комунальної (58,6%). Практично завершена приватизація у галузях торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування. Значна кількість об`єктів приватизована в галузях промисловості та сільського господарства.

Наразі регіональним відділенням здійснюються заходи по приватизації об’єктів державної власності та надходження коштів до державного бюджету від продажу державних об’єктів відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», який набув чинності з 07.03.2018.

У процесі приватизації, яку здійснювало регіональне відділення, зі статутних капіталів 240 господарських товариств Житомирської області було вилучено 5298 об`єктів. З початку приватизації регіональним відділенням прийнято 5026 управлінських рішень (всього рішень щодо реалізованого майна 4995). На балансах 63 господарських товариств залишилось 275 об’єктів державної власності.

Як показує досвід регіонального відділення, одним з ефективних способів управління державним майном є передача його в оренду. З моменту набуття чинності Господарського кодексу України (1 січня 2004 року) єдиним орендодавцем державного майна (крім окремого індивідуально визначеного майна) є Фонд державного майна України та його регіональні відділення. У зв`язку з цим, у Регіональному відділенні ФДМУ по Житомирській області значно збільшились обсяги робіт по укладанню нових договорів оренди: від 111 договорів оренди у 2004 році до 757 договорів у 2016 році.

Щорічно регіональному відділенню доводяться планові завдання з надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна, які виконуються в повному обсязі.

В регіональному відділенні ведеться постійний контроль за виконанням умов договорів оренди, купівлі-продажу об`єктів державної власності, в тому числі пакетів акцій, проданих під умови виконання інвестиційних зобов`язань.

Регіональним відділенням приймається участь у правовому забезпеченні державної політики у галузі приватизації та оренди державного майна, захисті державних інтересів, законних інтересів підприємств, майно яких приватизується або передається в оренду та прав громадян України.

Регіональне відділення реорганізовано шляхом злиття в Регіональне відділення по Рівненській та Житомирській областях.

Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомрській області розпочало роботу 02.07.2019.

Штатна чисельність Управління становить 27 одиниць. Управління має таку структуру:

  1. Керівництво.
  2. Відділи: документального забезпечення та інформаційно-аналітичної роботи; приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави; оцінки майна та майнових прав; орендних відносин.
  3. Адміністративно-господарський сектор.

Наказом Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області затверджено Порядок розгляду запитів на інформацію, які надходять на адресу регіонального відділення, а також форми Запитів на отримання публічної інформації. Визначено структурний підрозділ, відповідальний за опрацювання, систематизацію, аналіз, контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оброблення запиту, обладнано місце для роботи запитувачів з документами.

З порядком складання, подання та формою запиту на отримання публічної інформації можна ознайомитись в регіональному відділенні (кімната № 412, відділ управління персоналом та організаційної роботи, тел. (0412) 42-04-18).