A A A K K K

Management

Chairman of the State Property Fund of Ukraine

 Dmytro SennychenkoCurriculum Vitae

 

First Deputy Chairman of the State Property Fund of Ukraine

 

Leonid Antonienko

Curriculum Vitae

Deputy Chairman of the State Property Fund of Ukraine

Yuliya ByelovaCurriculum Vitae

Deputy Chairman of th State Property Fund of Ukraine

Kostiantyn Koshelenko

 (200-35-87) koshelenko@spfu.gov.ua

Curriculum Vitae

 

Deputy Chairman of the State Property Fund of Ukraine

Taras YeleykoCurriculum Vitae

Deputy Chairman of the State Property Fund of Ukraine

Andrii Yegorov

Curriculum Vitae

Deputy Chairman of the State Property Fund of Ukraine

 

Denys Kudin

Curriculum Vitae