A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Members


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

          28.07.2015                                  Київ                                          №  1031

Про персональний склад

комісії з конкурсного

відбору суб’єктів оціночної

діяльності

         На виконання вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з Положенням про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за       № 1096/19834, у зв’язку з кадровими змінами які відбулися у Фонді державного майна України,  

Н А К А З У Ю:

1.Затвердити   комісію   Фонду державного майна України з конкурсного відбору суб‘єктів оціночної діяльності  (далі - комісія) у такому складі:

Голова комісії:

Лебідь Н.П.   –  заступник Голови Фонду державного майна України;

Члени комісії:

Кравцова Н.П.   – директор Департаменту  оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

       Герц В.І.  – заступник директора Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації;

       Шевченко Н.В. – заступник директора Департаменту з питань орендних відносин та розпорядження державним майном – начальник Управління орендних відносин;

       Асташев Є.В. – директор Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин;

       Дзюбенко С.І.  – заступник директора Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації, начальник Управління з питань планування та пільгового продажу;

       Гладун О.В. – начальник  Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку;

       Матис Г.С.  – директор Юридичного департаменту;

       Микитенко Ю.І. – заступник начальника Управління ринку та оцінки земель – начальник відділу економічного регулювання земельних відносин Управління ринку та оцінки земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру;

       Водолаженко І.І. – начальник відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності – секретар комісії.

3. З метою забезпечення постійної роботи комісії у разі відсутності членів комісії доручити їх обов‘язки виконувати таким фахівцям:

заступнику директора Департаменту  оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Булгаковій С.А.

у разі відсутності директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Кравцової Н.П.

начальнику Управління приватизації об’єктів груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації

Власюку В.М.

у разі відсутності заступника директора Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації

Герца В.І.

заступнику начальника Управління  орендних відносин – начальнику відділу договірної роботи та здійснення контролю за виконанням договорів оренди  Цабесі О.А.

у разі відсутності заступника директора Департаменту з питань орендних відносин та розпорядження державним майном – начальника Управління орендних відносин Шевченко Н.В.

начальнику відділу створення спільних підприємств Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин

Петержаку О.С.

у разі відсутності директора Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин

Асташева Є.В.

начальнику відділу з питань процедурного супроводження продажу об’єктів за конкурсом Управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації

Іващенко О.В.

у разі відсутності заступника директора Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації - начальника Управління з питань планування та пільгового продажу

Дзюбенко С.І.

заступнику начальника Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку - начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності центрального апарату –Найченко Л.А.

у разі відсутності начальника Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку; Гладун О.В.

заступнику директора Юридичного департаменту

Погорілко Н.М.

у разі відсутності  директора Юридичного департаменту

Матис Г.С.

начальнику відділу оцінки земель Управління ринку та оцінки земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Прокопенку С.В.

у разі відсутності заступника начальника Управління ринку та оцінки земель – начальника відділу економічного регулювання земельних відносин Управління ринку та оцінки земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Микитенка Ю.І.

головному спеціалісту відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Удод Л.Д.

у разі відсутності начальника відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності – секретар Комісії

Водолаженко І.І.

4. З метою забезпечення проведення конкурсу утворити робочу групу для розгляду підтвердних документів претендентів та виконання повноважень, визначених Положенням  про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України  від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, у такому складі:

Водолаженко І.І. – начальник відділу  по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності , секретар комісії;

Микитенко Ю.І. – заступник начальника Управління ринку та оцінки земель – начальник відділу економічного регулювання земельних відносин Управління ринку та оцінки земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у разі відсутності Микитенка Ю.І. - начальник відділу оцінки земель Управління ринку та оцінки земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Прокопенко С.В.);

Кузьменко М.П. – головний спеціаліст відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

Удод Л.Д. – головний спеціаліст відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

5. Комісії у своїй діяльності керуватися Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду від         29 серпня  2011 року № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834, а також іншими нормативно-правовими актами з питань оціночної діяльності.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду   від 10 червня 2015 року № 840 «Про персональний склад комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду  відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

   Голова Фонду