A A A K K K

Історична довідка

       
       Одним із перших серед державних органів приватизації, сформованих в регіонах, 8 квітня 1992 року створене Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області. Невідкладність та значимість задач, що стояли перед регіональним відділенням, вимагали якнайшвидшого проходження етапу становлення, активізації роботи по прискоренню та нарощуванню обсягів приватизації, налагодження тісної взаємодії з керівниками підприємств та органами державної виконавчої влади на місцях.

        Першим начальником Регіонального відділення ФДМУ по Черкаській області став Зеленько Микола Леонтійович - прагматик, юрист за фахом, з великим досвідом організаційної та аналітичної роботи. Незважаючи на відсутність відповідного інституту підготовки фахівців з питань приватизації, саме в період його керівництва був сформований кістяк регіонального відділення, якому під силу було вирішення задач, що ставилися перед регіональним відділенням. 

         Пізніше штатний розклад та структура регіонального відділення не раз змінювалися в залежності від функцій, що покладалися на нього та обсягів приватизації. З 1 травня 1995 року затверджений штатний розклад з чисельністю 120 осіб, з яких 80 осіб - аппарат регіонального відділення і 40 осіб - працівники представництв ФДМУ, створених у районних центрах області. Згодом, у зв’язку із зменшенням об’ємів приватизації в регіонах області, представництва ліквідовані.

              Відповідно до Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області, затвердженого головою Фонду державного майна України 17 липня 2012 року, основними завданнями відділення є:

  • організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням;
  • управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду;
  • захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами;
  • здійснення повноважень орендодавця державного майна;
  • здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування, повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;
  • сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;
  • здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, у разі делегування відповідними органами місцевого самоврядування власних повноважень стосовно приватизації такого майна згідно з чинним законодавством;
  • участь у заходах міжнародного характеру за окремим дорученням Фонду.

      Інформаційне супроводження процесів приватизації, управління державним майном та оренди потребує активного розвитку комп'ютерних технологій. На даний час діє локальна комп'ютерна мережа, яка забезпечує роботу на регіональному рівні єдиної комп'ютерної інформаційної системи Фонду державного майна України.

Відповідно до наказів Фонду державного майна України від 05.08.2019 № 786  «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України» та від  16.09.2019 № 935 «Про визначення дня початку роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях» утворено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях як юридичну особу публічного права, реорганізувавши шляхом злиття Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області та Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області. 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях розпочало роботу 17 вересня 2019 року.

Наразі Управління очолює Плаха Віктор Володимирович, досвідчений керівник та висококваліфікований фахівець, яким очолювалось Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області з 10 листопада 2014 року до проведення реорганізації.