A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Об`єкти в управлінні

Станом на 01.01.2018 на обліку Регіонального відділення знаходиться 4 відкритих акціонерних товариства з державною часткою у статутному капіталі, із них два - в процедурі ліквідації:

ВАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» (державна частка у статутному капіталі 25,009 відсотка). Підприємство не здійснює виробничої діяльності. Ухвалою господарського суду від 21.08.2004 порушено справу про банкрутство товариства. Постановою господарського суду від 26.02.2013 припинено процедуру санації,  введеної з 16.09.2005, боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Заборгованість із заробітної плати відсутня. Державний пакет акцій ВАТ «Черкаський завод телеграфної апаратури» (10 689 641штук акцій) знаходиться на рахунку РВ, що відкритий в АБ «Укргазбанк». Ухвалою господарського суду від 17.05.2016 призначено арбітражного керуючого Лахненка Є. М. та продовжено ліквідаційну процедуру. Ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.09.2017 продовжено ліквідаційну процедуру.

Наказом РВ ФДМУ по Черкаській області від 22.12.2017 №7-ПА завершено приватизацію ВАТ «Шрамківський цукровий завод».

ПАТ «Спектр-Сміла» (державна частка у статутному капіталі99,998%) діюче підприємство. 26.02.2016 зареєстровано випуск акцій товариства. Органи управління були переобрані відповідно до чинного законодавства на чергових загальних зборах акціонерів товариства, які відбулися 26.04.2017. За наданою звітністю про фінансово-бухгалтерську діяльність підприємства за 2016 рік отримано прибуток. Загальними зборами акціонерів товариства було прийнято рішення про виплату дивідендів на державну частку акцій в статутному капіталі товариства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частини прибутку» в сумі 710, 483тис. грн., які перераховано в повному обсязі 29.06.2017 до державного бюджету. З початку 2017 року Наглядовою радою проведено вісім засідань та чотири засідання Ревізійної комісії. За підсумками роботи товариства за півріччя та 9 місяців 2017 року фінансово-господарський стан прирівнюється до ефективного, та отримано прибуток. Фінансовий план товариства на 2018 рік затверджений наказом Регіонального відділення від 24.07.2017 № 4. Державний пакет акцій товариства продано 15.12.2017 на торгах Фондової біржі ПФТС.

ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла» (державна частка у статутному капіталі 38,02%) передано в корпоративне управління Регіонального відділення відповідно до наказу ФДМУ від 28.04.2017 та Акта приймання-передачі від 29.05.2017. Товариство працює, не має простроченої заборгованості.

ПАТ «ВЕРК» (ДКП – 0,0102%) передано наказом Фонду державного майна України від 17.07.2017 № 1128 в корпоративне управління Регіонального відділення. Простроченої заборгованості товариство не має.

Станом на 01.01.2018 у сфері управління Регіонального відділення знаходиться державне підприємство «Ватутінське вантажно-транспортне управління».За наданою фінансово-бухгалтерською звітністю підприємства за 9 місяців 2017 року прострочена заборгованість до Пенсійного фонду та державного відсутня. Фінансовий стан прирівнюється до задовільного, підприємство за 9 місяців 2017 року спрацювало із прибутком. Фінансовий план підприємства на 2018 рік затверджений наказом Регіонального відділення від 31.07.2017 № 5.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Оргхім» (код ЄДРПОУ 00206138, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола 243/1) було продано на аукціоні 21.10.2016. Покупцем здійснюється робота з виключення підприємства з державного реєстру юридичних осіб. Новим власником виконується зобов’язання з погашення заборгованості до Пенсійного фонду України.