A A A K K K

Нормативно-правова база

Презентації  НАЗК

декларування майна

доброчесна поведінка

конфлікт інтересів

подарунки

статистика декларування

сумісництво

відповідальність е-декларування

 

Указ Президента України: Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо:

 - Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання)інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. №3 (із змінами, внесеними рішеннями Національного агентства від 06.09.2016 року №18, від 30.09.2016 року №57, від 03.11.2016 №106)

Роз’яснення щодо визначення суб’єктів декларування, передбачених підпунктом «и» пункту 1 та пунктами 2, 3 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права)

 - Загальні рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування    https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_yuopp.docx.pdf

- Роз’яснення щодо заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, навчальні відеоматеріали із заповнення розділів декларації у «Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»   https://nazk.gov.ua/deklaraciya

На офіційному веб-сайті Національного агентства (https://nazk.gov.ua) розміщено банер, який надає інформацію суб’єктам декларування про стан функціонування Реєстру

 - Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб (https://nazk.gov.ua/sites/default/files/metodychni_rekomendaciyi.pdf)

Накази ФДМУ:

 Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Фонді державного майна України та затвердження її Положення" (www.spfu.gov.ua/ua/documents/4272.html)

Кодекси України

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

Закони України

Про державну службу  від 10.12.2015 № 889-VIII

 Про внесення змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції"  від 16.07.2015 № 631-VIII

Про запобігання корупції  від 14.10.2014 року № 1700-VII

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки   від 14.10.2014 № 1699-VII

Закон України від 16 вересня 2014 року No 1682-VII «Про очищення влади»

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України від 16.05.2013 «№ 245-VII»

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики  від 14.05.2013 «№ 224-VII»

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв´язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"  від 17.05.2012 № 4711-VI

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення  від 07.04.2011 № 3207-VІ

Про організаційно-правові основи боротьби з злочинністю  від 30.06.1993 р. № 3341-XII

Про оперативно-розшукову діяльність  від 18.02.1992 №2135-XII 

Укази Президента України

 Про внесення змін до Указу Президента № 33/2012 25.01.212 від 18.05.2012  333/2012

Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування від 25.01.2012 № 33/2012

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21.10.11 № 1001/2011

Постанови Кабінету Міністрів України

 Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки  від 29.04.2015 № 265

Постанова Кабінету Міністрів України  від 16 жовтня 2014 року No 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента  від 11.01.2012 № 16

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям  від 16.11.2011 № 1195

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року No 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 06.07.2011 № 642-р

Накази та роз´яснення Міністерств та інших органів виконавчої влади

 Спільний наказ Міністерства юстиції України та Нацдержслужби "Про затвердження Порядку звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення" від 29.11.2012 року № 1764/5/228

 Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 28.09.2012 р. № 194 "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214"

 Наказ Головдержслужби від 04.08.2010 № 214 "Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців" (зареєстрований в Мін´юсті 11.11.2010 за № 1089/18384)

 Роз´яснення Міністерства юстиції України "Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення" від 08.02.2012 року

Наказ Мін´юсту від 11.01.12 № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 28/20341)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов´язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 10.09.2012 № 986 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2012 за № 1664/21976)

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов´язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав" від 23.03.2012 року № 448/5 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2012 року за № 449/20762)

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки" від 28.08.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки" від 19.07.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Щодо зміни Порядку спецперевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 22.05.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов´язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" від 28.07.2011 року

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм" від 23.06.2010 № 1385/5