A A A K K K

Нормативно-правова база

1. Кодекси України:

Кримінальний Кодекс України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

 

Кодекс законів про працю України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

 

 

2. Закони України:

Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

 

Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1261-18#Text

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів від 14 жовтня 2014 р. № 1701-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-18#Text

 

Про державну службу від 10 грудня 2015 року № 889-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

 

Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text

 

Про очищення влади від 16 вересня 2014 року № 1682-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text

 

Про Національну поліцію від 2 липня 2015 р. № 580-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

 

Про прокуратуру від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text

 

Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 10 листопада 2015 р. № 772-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text

 

 

3. Укази Президента України:

Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/217/2015#Text

 

Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808/2014#Text

 

Про Стратегію сталого розвитку “України - 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text

 

 

4. Постанови КМУ:

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 691)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-%D0%BF#Text

 

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF#Text

 

Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-%D0%BF#Text

 

 

6. Розпорядження КМУ:

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад від 6 лютого 2019 р. № 106

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text

 

Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади” від 5 листопада 2014 р. № 1066-р 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1066-2014-%D1%80#Text

 

7.  Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо декларування, роз'яснення, порядки тощо:

- Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.12.2022 №14 «Щодо застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану» 

 

- Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.10.2022 №13 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції»  

 

- Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.06.2022 №9 «Щодо внесення спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції подань про проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення» 

 

- Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.11.2021 №10 «Щодо особливостей реалізації заборони  на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно» 

 

- Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.02.2021 №3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»» 

 

- Оновлені роз’яснення НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані)

https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Rozyasnennya-1-vid-03.02.2021-versiya-dlya-zavantazhennya.pdf

 

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.02.2020 № 1.

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf

 

- Роз‘яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.04.2020 № 2.

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/rozyasnennya-stanom-na-31.03.20-1.pdf

 

- Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 №3, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за №959/29089;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-16#Text

 

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового статусу викривача»

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Roz-yasnennya-Status-vykryvachiv.pdf

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.05.2020 № 231/20 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції».

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/nakaz.pdf

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 05.05.2020 №172/20 «Про затвердження Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов’язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків».

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Nakaz.pdf

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.05.2020 № 167/20 «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0450-20#Text

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 15.04.2020 № 144/20 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0362-20#Text

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-20#Text

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.03.2020 № 112/20 «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-20#Text

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-20#Text

 

- Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 100/20 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корпуції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-20#Text

 

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-18#Text

 

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 вересня 2017 року № 839.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text

 

- Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1479-16#Text

 

- Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16#Text

 

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 6 вересня 2016 року № 20.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1366-16#Text