A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»

від 15 травня 2015 р.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію
на примусову реалізацію майна»

1. Опис проблеми

Станом 1 січня 2015 року загальна заборгованість споживачів перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» (далі – НАК «Нафтогаз України») за спожитий природний газ перевищила 29,6 млрд. грн., у тому числі за категоріями споживачів:

населення – 2,1 млрд. грн.;

бюджетних установ і організацій – 160 млн. грн.;

підприємств ТКЕ – понад 16,1 млрд. грн.;

підприємств промислового та енергетичного комплексів – 11,2 млрд. грн.

При цьому Компанія позбавлена дієвих інструментів стягнення заборгованості та впливу на підприємства боржників, на які поширюється  дія Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», зокрема державні підприємства та господарські товариства з державною часткою не менше 25% статутного капіталу.

З огляду на критичний рівень та структуру заборгованості споживачів перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, зважаючи на необхідність гарантованого забезпечення споживачів України природним газом, необхідно на законодавчому рівні врегулювати питання захисту економічної та енергетичної безпеки, та важелів впливу для стягнення заборгованості.

З метою покращення фінансового стану Компанії пропонується доповнити Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» шляхом зняття мораторію на відчуження майна боржників.

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акту

Прийняття проекту дозволить покращити фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» шляхом зняття мораторію на відчуження майна боржників.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону сприятиме  стабілізації фінансового стану Компанії.

4. Головні цілі прийняття акта

Метою законопроекту є стабілізація фінансового стану НАК «Нафтогаз України», досягнення якої можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.

Для досягнення поставленої мети пропонується внести зміни до Закону України  «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

5. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначений цілей

1) Залишення без змін чинного законодаства України

Залишення без змін чинного законодаства України не створить умов для  покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

2) Внесення проекту Закону

Для досягнення поставлених цілей є необхідними розробка та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

Проект Закону створить умови для стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яке можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.  Покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України» пропонується  здійснити шляхом зняття мораторію на відчуження майна боржників.

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

6. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Проектом Закону вносяться зміни до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

Проектом Закону передбачається обмеження мораторію стосовно підприємств, які мають заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми компаніями.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» створить умови для стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яке можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.

7. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Пропонується внести зміни до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».

Проектом Закону передбачається обмеження мораторію стосовно підприємств, які мають заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми компаніями.

8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом обмеження мораторію стосовно підприємств, які мають заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми компаніями.

9. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження даного законодавчого акта дозволить створить умови для стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України», яке можливе шляхом надання Компанії дієвих інструментів стягнення заборгованості споживачів за природний газ та ефективних механізмів впливу на підприємства-боржники.

10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.

11. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії Закону немає.

12. Визначення показників результативності регуляторного акта:

Обсяг погашення заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми компаніями.

13. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта:

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проводитимуться базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта НАК «Нафтогаз України».

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дати набрання ним чинності шляхом отримання зауважень та пропозицій.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу обсягу погашення заборгованості.

Періодичні відстеження результативності планується проводити раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження шляхом аналізу обсягу погашення заборгованості.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності Департаменту законодавчо-аналітичного забезпечення реформування відносин власності та інформаційних технологій Фонду державного майна України (м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел./факс: 284-51-62).

 

 

В. о. Голови Фонду
державного майна України                                                            Д. Парфененко