A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 20.10.2000 № 2176, та втрату чинності наказу Фонду державного майна України від 24.01.2012 № 106

№ 601 від 27 квітня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2012                       Київ                               601

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 20.10.2000 № 2176, та втрату чинності
наказу Фонду державного майна України
від 24.01.2012 № 106

На підставі результатів перевірок виконання покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, здійснених у І кварталі 2012 року, проведеної претензійно-позовної роботи з розірвання договорів купівлі-продажу або визнання їх недійсними та повернення проданих за ними об’єктів у державну та комунальну власність за невиконання покупцями договірних зобов’язань та беручи до уваги службову записку від 27.04.2012 №23-4-365,

НАКАЗУЮ:

1.  Наказ Фонду державного майна України від 24.01.2012 № 106 вважати таким, що втратив чинність.

2. Згідно з пунктами 4.1 та 4.2 наказу Фонду державного майна України від 20.10.2000 № 2176 внести такі зміни:

- Перелік об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність (Перелік 1), викласти в редакції, що додається (додаток 1);

- Перелік об’єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу (Перелік 2), викласти в редакції, що додається (додаток 2).

3. Регіональним відділенням Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим вжити у ІІ кварталі 2012 року таких заходів:

-  продовжувати роботу щодо розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу та повернення об`єктів приватизації, включених до Переліку 1, у державну та комунальну власність;

- проводити роботу щодо повторного продажу об`єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, а також, в окремих випадках, виносити питання на розгляд відповідної комісії органу приватизації та приймати необхідні рішення, зокрема щодо виключення із Переліку 2 об’єктів приватизації;

- у разі вичерпання всіх можливостей подальшого ведення претензійно-позовної  роботи, а також в інших окремих випадках, виносити питання на розгляд відповідної комісії органу приватизації та приймати необхідні рішення, у тому числі щодо виключення з Переліку 1 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації.

4. Регіональним відділенням Фонду державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим інформацію про результати роботи, проведеної у ІІ кварталі 2012 року, надіслати до Фонду до 30.06.2012.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                        О. Рябченко

Додаток 1

Додаток 2