A A A K K K

Про затвердження змін та доповнень до наказу Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461

№ 730 від 9 травня 2007 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2007м. Київ730

Про затвердження змін та доповнень до наказу Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461

Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності" та з метою ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461, що додаються.

2. Директору Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування (О.Синенко):

довести цей наказ до відома органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності;

оприлюднити цей наказ на веб-сайті Фонду державного майна України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Лєдомську С.Ю.

Голова ФондуВ. Семенюк

 ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Фонду державного майна України
від 10.05.2007 р. N 730

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Класифікатора державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461

У класифікації державного майна:

1) абзац другий класу 2111 розділу 2 після слів "магістральних трас" доповнити словами "автомобільні дороги державного та місцевого значення";

2) клас 2111 розділу 2 доповнити підкласами такого змісту:

"2111.3 Міжнародні автомобільні дороги державного значення
2111.4 Національні автомобільні дороги державного значення
2111.5 Регіональні автомобільні дороги державного значення
2111.6 Територіальні автомобільні дороги місцевого значення
2111.7 Обласні автомобільні дороги місцевого значення
2111.8 Районні автомобільні дороги місцевого значення
2111.9 Автомобільні дороги інші";

3) у абзаці четвертому підрозділу 82 та у підкласі 8200.3 слова "об'єкти права інтелектуальної власності" вилучити;

4) абзаци шостий - сімнадцятий підрозділу 82 перенести у підрозділ 73 відповідно та вважати абзацами десятим - двадцять першим.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий та дев'ятнадцятий підрозділу 82 вважати абзацами шостим та сьомим, абзац десятий підрозділу 73 вважати абзацом двадцять другим;

5) унести додатково підрозділ 84 такого змісту:

"84 Об'єкти права інтелектуальної власності
  Цей підрозділ включає:
  • об'єкти авторського права і суміжних прав
  • об'єкти промислової власності
  • засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів, робіт, послуг
  • нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності
Цей підрозділ включає також:
  • виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт
  • інші результати творчої діяльності, такі як: технічна документація, конструкторська документація, технологічні регламенти тощо
8400.1 Літературні та художні твори
8400.2 Комп'ютерні програми
8400.3 Компіляції даних (бази даних)
8400.4 Виконання
8400.5 Фонограми
8400.6 Відеограми
8400.7 Передачі (програми) організацій мовлення
8401.1 Винаходи
8401.2 Корисні моделі
8401.3 Промислові зразки
8402.1 Торговельні марки (знаки для товарів і послуг)
8402.2 Географічні зазначення
8402.3 Комерційні (фірмові) найменування
8403.1 Сорти рослин
8403.2 Породи тварин
8403.3 Компонування (топографії) інтегральних мікросхем
8403.4 Комерційні таємниці
8403.5 Раціоналізаторські пропозиції
8499.9 Інші об'єкти права інтелектуальної власності".

Заступник директора Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозуванняГ.Казначеєв


Завантажити Додатки