A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 153 від 5 лютого 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2013                                 Київ                                      №153

 

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,  затвердженого  наказом  Фонду  державного майна  України (ФДМУ)  від  19 грудня 2001  року № 2355   та   зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  28 грудня 2001 року  за  № 1092/6283, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 06 грудня 2012 року (протокол № 71) щодо позбавлення Іванілова Д.А. спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок», зазначеної у свідоцтві  від 13 грудня 1999 року № 203, виданого ФДМУ спільно з  навчальним центром консалтингової фірми  «Експерт-Л»,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 28 лютого 2005 року №  2340, видане ФДМУ Іванілову Д.А.

  2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про   реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів на Іванілова Д.А. з урахуванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

   Заступник Голови Фонду                               І. Хотей