A A A K K K

Про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу

№ 1846 від 19 вересня 2003 р.

Фонд державного майна України
Наказ
від 20 жовтня 2003 р. № 1846

Про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу

   На виконання вимог чинного законодавства України щодо здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна та наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 1997 р. № 1160 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року № 1012" у третьому кварталі 2003 р. Фондом та його регіональними відділеннями перевірено стан виконання покупцями державного майна умов укладених договорів.
   Проконтрольовано виконання умов 1 476 договорів (28 відсотків всіх договорів, які підлягають контролю протягом поточного року). Перевірками виявлено 196 договорів (13,3 відсотка від кількості перевірених), умови яких не виконуються належним чином. Продовжувалася робота щодо застосування штрафних санкцій до покупців об'єктів приватизації за порушення ними умов договорів купівлі-продажу, розірвання цих договорів та повернення об'єктів приватизації у державну власність. Станом на 01.10.2003 державі повернено 108 об'єктів, робота з розірвання ще 171 договору купівлі-продажу та повернення проданих за цими договорами об'єктів у державну власність триває.
   Обсяг коштів, внесених у підприємства України на виконання умов договорів купівлі-продажу (починаючи з 1995 р.), становить 3 561,3 млн грн., 499,3 млн дол. США, 2,5 млн нім. марок та 10,8 млн євро (у перерахунку на національну грошову одиницю загальний обсяг внесених коштів становить 5 103,1 млн грн.), що перевищує обсяг, передбачений на цей період умовами договорів.
   Регіональні відділення Фонду забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками та термінів надання своїх звітів до Фонду.
   Ураховуючи вищевикладене, НАКАЗУЮ:
   1. Звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого у третьому кварталі 2003 р., затвердити (додається).
   2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України:
   продовжити роботу з контролю за виконанням покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу та застосовувати передбачені чинним законодавством заходи до покупців об'єктів приватизації у випадках порушення ними договірних умов;
   забезпечити підготовку і подання до Фонду державного майна України інформації про результати перевірок відповідно до вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду державного майна України;
   працівникам регіональних відділень взяти участь у черговому семінарі, що проводитиметься Фондом державного майна України у листопаді з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, і надати попередньо (до 10.11.2003) Департаменту реалізації та контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу (Нікітін Ю. В.) свої пропозиції з питань, які, з їх погляду, необхідно висвітлити на зазначеному семінарі;
   враховуючи необхідність вирішення проблеми, що все частіше має місце у практиці контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу стосовно підприємств, які визнаються банкрутами в результаті неефективного господарювання нових власників, повідомити Фонд про існуючу у регіональних відділень практику роботи з такими підприємствами.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Парфененка Д. М.

Голова ФондуМ. ЧЕЧЕТОВ

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
20.11.2003 № 1846

ЗВІТ
про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, здійсненого в III кварталі 2003 р.
(Витяг)

   Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації за станом виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі - договорів), постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 № 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України" та згідно з наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 № 1649 у третьому кварталі 2003 р. проведено відповідні перевірки, результати яких свідчать про таке.
   На обліку державних органів приватизації знаходиться 9 091 договір. З них:
   договорів купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних товариств - 1 113;
   договорів купівлі-продажу цілісних майнових комплексів (переважно об'єктів малої приватизації) - 5 394;
   договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва (ОНБ) - 2 584.
   Із загальної кількості зазначених договорів державними органами приватизації зараз контролюється виконання умов за 5 263 договорами (решта 3 828 договорів - це договори купівлі-продажу, умови яких уже виконані, внаслідок чого ці договори знято з контролю).
   Протягом кварталу перевірено стан виконання умов за 1 476 договорами, що становить 28 відсотків загальної кількості договорів, які знаходяться на контролі органів приватизації. Практично всі регіональні відділення забезпечили охоплення перевірками необхідної кількості договорів, як цього вимагають відповідні нормативні документи Фонду. Порушення тих чи інших умов договорів (головним чином - прострочення договірних термінів) протягом кварталу виявлено за 196 договорами, що становить 13,3 відсотка загальної кількості перевірених договорів. У кожному випадку виявлення такого порушення до покупців застосовано відповідні санкції, передбачені чинним законодавством та договорами.
   Дані щодо виявлених протягом III кварталу порушень умов договорів характеризуються такими цифрами.
   Найбільше випадків недотримання покупцями взятих зобов'язань виявлено в частині порядку розрахунків за придбані об'єкти приватизації. Це порушення було встановлено за 85 договорами (5,82 відсотка перевірених договорів).
   Порушення покупцями умов сплати за придбані об'єкти зафіксовано 17 регіональними відділеннями. Найбільшу кількість таких випадків виявлено регіональними відділеннями Фонду по Вінницькій (18 договорів), Житомирській (10), Одеській (8), Луганській (8), Херсонській (7) та Закарпатській (7) областях.
   Недотримання порядку державної реєстрації нової форми власності на придбані покупцями об'єкти державної власності виявлено загалом за 37 угодами (2,4 відсотка перевірених договорів). Несвоєчасність виконання цієї умови виявлено Чернігівським (11 об'єктів), Сумським (5), Полтавським (5), Дніпропетровським (4), Херсонським (4) та іншими регіональними відділеннями.
   Факти невиконання зобов'язань щодо збереження профілю діяльності приватизованих об'єктів протягом III кварталу виявлено за 3 договорами (0,2 відсотка перевірених договорів).
   Так, відкрите акціонерне товариство (ВАТ) "Укргермет" (м. Харків) (покупці товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Інтермет" та АТ "Цветмет") не здійснює основну діяльність з металургійної переробки брухту кольорових та чорних металів. Унаслідок цього на підприємстві не збережено досягнені на момент приватизації обсяги виробництва. Таке саме порушення допущено закритим акціонерним товариством (ЗАТ) "Інвестиційна компанія "Тект" (м. Київ), що є покупцем аптеки № 19. До нього застосовано відповідну санкцію, а саме: нараховано штраф у розмірі 1 400 грн. і започатковано роботу з розірвання договору і повернення об'єкта в державну власність.
   Недотримання умов щодо збереження обсягів виробництва продукції (послуг) протягом кварталу виявлено за 2 договорами (0,13 відсотка кількості перевірених договорів). Це має місце у вищезгаданому ВАТ "Укргермет" та ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" (покупець - ЗАТ "Техінком", м. Сміла).
   Зобов'язання покупців щодо збереження кількості робочих місць на сьогодні містять 629 договорів (12,1 відсотка загальної кількості договорів, що знаходяться на контролі). Протягом III кварталу стан виконання цих зобов'язань було проконтрольовано за 149 з них. Невиконання зобов'язань щодо збереження та створення додаткових робочих місць було виявлено за 2 договорами. Це має місце за договором купівлі-продажу ОНБ - тролейбусного депо (Рівненська область) та за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Хустська маслориббаза" (Закарпатська область). За цими договорами регіональними відділеннями Фонду здійснюється робота щодо їх розірвання та повернення придбаних за ними об'єктів у державну власність.
   Зобов'язання покупців щодо створення нових робочих місць на сьогодні містять 235 договорів (4,5 відсотка загальної кількості договорів, що знаходяться на контролі). Протягом кварталу стан виконання цих зобов'язань було проконтрольовано за 57 договорами. Випадків невиконання зазначеного зобов'язання в III кварталі 2003 р. не виявлено.
   Прикладами створення нових робочих місць унаслідок належного виконання новими власниками взятих забов'язань (та понад них) є такі:
   у ВАТ "Український НДІ кабельної продукції" (Запорізька область) освоєння нових видів продукції дало змогу створити 28 додаткових робочих місць. У цій же області у ВАТ "У НДІ СЕ "Перетворювач" створено 9 нових робочих місць, у ВАТ "Благовіщенське ХПП" - 11 нових робочих місць;
   в Автономній Республіці Крим перевірками зафіксовано створення 1 145 нових робочих місць (у тому числі 631 - сезонне). Під час виконання умов договорів купівлі-продажу цілісних майнових комплексів - дитячого оздоровчого табору ім. Терлецького (м. Форос) створено 90 робочих місць, їдальні № 40 (м. Алупка) - 20 робочих місць та на інших об'єктах;
   в Одеській області у ВАТ "Краб" покупцем МПП "ТОР" створено 12 робочих місць, покупцем пакета акцій ВАТ "Південгідроспецбуд" - ТОВ "Тарту с" створено 34 додаткових робочих місця.
   Є також приклади створення нових робочих місць у м. Києві. Тут перевірками, здійсненими в III кварталі, зафіксовано створення 81 нового робочого місця.
   У розрізі окремих груп договорів з числа перерахованих вище стан виконання їх умов (накопичувальним підсумком) є таким.
   Серед перерахованих груп договорів купівлі-продажу різних об'єктів приватизації найбільша кількість порушень умов фіксується за договорами купівлі-продажу ОНБ. На сьогодні невиконання їх умов органами приватизації виявлено за 302 договорами (11,7 відсотка загальної кількості договорів цієї групи). У повному обсязі виконано умови за 553 договорами (21,4 відсотка). Ці договори знято з контролю. Умови 1 607 договорів (62,2 відсотка), терміни дії яких не закінчилися, виконуються без порушень. Неналежне виконання умов (тобто виконання умов з порушенням договірних термінів) має місце за 122 договорами (4,7 відсотка).
   Найбільша кількість договорів - 5 394 - стосуються купівлі-продажу цілісних майнових комплексів (переважно - об'єктів малої приватизації). З них на сьогодні умови у повному обсязі виконано за 2 639 договорами (48,9 відсотка загальної кількості цих договорів). Належним чином виконуються умови за 2 509 договорами (46,5 відсотка), терміни дії яких ще не закінчилися. Невиконання умов виявлено за 151 договором (2,8 відсотка). Неналежне виконання умов має місце за 95 договорами (1,8 відсотка).
   Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій на сьогодні є таким. На обліку органів приватизації перебуває 1 113 договорів купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних товариств. За результатами здійснених перевірок повне і своєчасне виконання умов відмічено за 788 договорами (70,8 відсотка їх загальної кількості). За 218 договорами (19,6 відсотка), терміни дії яких не закінчилися, умови виконуються належним чином. Неналежне виконання умов допущено покупцями за 8 договорами (0,7 відсотка). Невиконання тих чи інших умов зафіксовано за 99 договорами (8,9 відсотка).
   Серед вищезазначеної кількості договорів купівлі-продажу пакетів акцій 281 стосується підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Стан виконання їх умов: умови виконано за 169 договорами (60,1 відсотка загальної кількості цих договорів); за 92 договорами (3,4 відсотка) кінцеві терміни внесення інвестицій не настали; за 5 договорами (1,8 відсотка) виявлено виконання умов з простроченням договірних термінів; за 15 договорами (5,3 відсотка) зафіксовано невиконання умов.
   За договорами, умови яких не виконуються або виконуються неналежним чином, після використання всіх можливостей досудового врегулювання проблем у напрямі спонукання покупців до безумовного виконання взятих зобов'язань органами приватизації здійснюється претензійно-позовна робота щодо їх розірвання та повернення об'єктів у державну власність.
   У результаті проведеної роботи державі вже повернено 108 об'єктів. За 171 договором продовжується реалізація заходів щодо їх розірвання та повернення об'єктів у державну власність (з них 68 договорів уже розірвано або визнано недійсними). Стосовно повернених у державну власність об'єктів органами приватизації приймаються необхідні рішення. Із вказаної кількості повернених у державну власність об'єктів уже повторно продано 28 пакетів акцій, 6 цілісних майнових комплексів і 13 ОНБ. Загальна сума, одержана після повторного продажу цих об'єктів, становить 53,5 млн грн. проти 18,8 млн грн. при першому.
   У процесі перевірок особлива увага приділяється питанням реалізації покупцями об'єктів приватизації взятих інвестиційних зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі (далі - інвестиційні зобов'язання, інвестиції).
   Такі зобов'язання містять 1 198 договорів, у тому числі: 804 договори купівлі-продажу пакетів акцій, 346 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації і 48 - ОНБ.
   Загалом зазначеними договорами передбачено залучення до підприємств протягом 1995 - 2008 рр. інвестицій на загальну суму 5 006,3 млн грн., 824,4 млн дол. США, 3,87 млн нім. марок і 19,3 млн євро. Фактично станом на 01.10.2003 (починаючи з 1995 р.) їх надійшло на загальну суму 3 561,3 млн грн., 499,3 млн дол. США, 2,5 млн нім. марок та 10,8 млн євро, що перевищує загальні обсяги інвестицій, передбачені договорами на цю дату (3 290,3 млн грн., 484,5 млн дол. США, 3,9 млн нім. марок та 9,8 млн євро).
   За окремими групами договорів ці цифри розподіляються так. Договорами купівлі-продажу пакетів акцій передбачено надходження до акціонерних товариств у період з 1995 до 2008 р. коштів на суму 4 659,9 млн грн., 799,46 млн дол. США, 3,9 млн нім. марок та 19,3 млн євро. У тому числі на стратегічно важливі підприємства ці надходження протягом 1995 - 2007 рр. мають становити 3 919,7 млн грн., 690,9 млн дол. США та 19,3 млн євро. Фактично за період з 1995 р. до цього часу їх надійшло:
   за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій на суму 3 471,1 млн грн., 496,9 млн дол. США, 2,5 млн нім. марок та 10,8 млн євро;
   у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих підприємств - на суму 2 864,7 млн грн., 392,3 млн дол. США та 10,8 млн євро.
   Договорами купівлі-продажу ОНБ передбачено виконання їх покупцями інвестиційних зобов'язань на загальну суму 232,6 млн грн. та 23,0 млн дол. США. За даними контролю, вже внесено 16,1 млн грн. і 1,0 млн дол. США.
   За договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації аналогічними зобов'язаннями покупців передбачено виконання заходів на загальну суму 113,7 млн грн. і 1,97 млн дол. США. Фактично за вищезазначений період надійшло 74,1 млн грн. і 1,3 млн дол. США.
   У цілому динаміка надходжень інвестицій за роками (у перерахунку на національну грошову одиницю) є такою. Якщо в 1995 р. на підприємства надійшло інвестицій на суму 12,6 млн грн., то відповідно в наступні роки, млн грн.: 1996 р. - 180,7, 1997 р. - 323,9, 1998 р. - 468,3, 1999 р. - 763,1, 2000 р. - 833,1, 2001 р. - 1 051,0, 2002 р. - 1 230,9.
   Результати аналізу обсягів інвестування підприємств у розрізі напрямів їх використання свідчать про таке.
   Більш як половина інвестицій (55,7 відсотка) залучається для здійснення технічного переозброєння та реконструкції підприємств. Це зумовлено необхідністю розвитку виробничої бази підприємств з метою випуску конкурентоспроможної продукції та виходу на нові ринки збуту.
   Другим за обсягами напрямом залучення коштів є погашення кредиторської заборгованості підприємств (13,6 відсотка загального обсягу залучених інвестицій). Це зумовлено тим, що більшість підприємств, які приватизуються, мають досить значні обсяги заборгованості, що, в свою чергу, не сприяє їх стабільній роботі та створює загрозу визнання їх банкрутами.
   Третім за обсягами інвестування напрямом є поповнення обігових коштів підприємств (майже 10 відсотків загального обсягу залучених інвестицій).
   Найбільшу заінтересованість інвесторів викликають підприємства галузей машинобудування та чорної металургії. Згідно з укладеними договорами внесено в підприємства чорної та кольорової металургії 1 723,2 млн грн. та 196,1 млн дол. США, підприємства машинобудування - 850,2 млн грн. та 35,1 млн дол. США.
   Підвищену увагу у звітному періоді Фонд приділяв контролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій енергетичних компаній.
   Згідно з умовами 15 укладених договорів купівлі-продажу цих підприємств протягом 1996 - 2006 рр. на розвиток компаній, погашення простроченої кредиторської заборгованості та на поповнення обігових коштів передбачається внести інвестицій на загальну суму 1 041,0 млн грн. та 13,3 млн дол. США.
   Фактично станом на 15.10.2003 внесено інвестицій на суму 284,9 млн грн. та 13,25 млн дол. США (що відповідає умовам договорів) за такими напрямами:
   на погашення кредиторської заборгованості - 73,2 млн грн.;
   поповнення обігових коштів - 45,3 млн грн.;
   технічний розвиток підприємств - 165,9 млн грн. та 12,5 млн дол. США;
   здійснення заходів з екології - 0,5 млн грн. та 0,75 млн дол. США.
   Загальні відомості щодо реалізації покупцями умов договорів такі:
   з 9 договорів купівлі-продажу, укладених у 1998 р., за 7 умови виконано своєчасно та в повному обсязі (це договори купівлі-продажу пакетів акцій ДАЕК "Житомиробленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ДАЕК "Львівобленерго", ВАТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго", ВАТ "Сумиобленерго", ДАЕК "Кіровоградобленерго"); ще за 2 договорами (ДАЕК "Прикарпаттяобленерго", ВАТ "Одесаобленерго") зобов'язання виконуються належним чином, проте кінцеві терміни їх виконання, визначені договорами, ще не настали;
   з 6 договорів, які були укладені в II кварталі 2001 р., за 4 договорами (ДАЕК "Житомиробленерго", "Київобленерго", ДАЕК "Севастопольенерго", ДАЕК "Рівнеобленерго") зобов'язання, передбачені умовами договорів, виконуються вчасно;
   умови двох договорів (ДАЕК "Кіровоградобленерго" та ДАЕК "Херсонобленерго") не виконуються.
   У звітному кварталі настали перші терміни погашення енергокомпаніями, пакети акцій яких продавались у 2001 р., реструктуризованої заборгованості перед ДП "Енергоринок". Результати проведених перевірок засвідчили, що 4 компаніями ("Житомиробленерго", "Київобленерго", "Севастопольенерго", "Рівнеобленерго") розрахунки з ДП "Енергоринок" проведено відповідно до умов договорів купівлі-продажу та договорів про реструктуризацію цієї заборгованості. Компанії "Кіровоградобленерго" та "Херсонобленерго" зазначені умови договорів не виконують. Щодо договорів купівлі-продажу пакетів акцій цих компаній Фонд проводить відповідну роботу.
   На виконання пункту 7 наказу Фонду від 11.03.2003 № 390 щодо надання у цьому звіті окремим розділом прикладів позитивних результатів приватизації, розкриття проблемних питань та пропозиції щодо шляхів їх подолання наводимо таку інформацію.
   Приклади позитивних наслідків реалізації покупцями об'єктів приватизації взятих зобов'язань виявляються щокварталу і наводяться у кожному звіті.
   За результатами роботи, проведеної у III кварталі поточного року, наведено такі позитивні приклади.
   Покупцем аптеки в с. Петрівка (Волинська область) - фізичною особою за рахунок вжитих заходів на виконання умов договору купівлі-продажу обсяги обігових коштів збільшено в 2,8 раза, створено додатково одне робоче місце, проведено капітальний ремонт приміщення, забезпечено торгівлю сучасними лікарськими препаратами.
   У Дніпропетровській області покупцем пакета акцій ВАТ "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" (м. Дніпропетровськ) забезпечено збільшення обсягів виробництва майже в півтора раза, середня заробітна плата зросла на 1,12 відсотка.
   Покупцем цілісного майнового комплексу - малого державного підприємства "Плодоовочторг" (Закарпатська область) зроблено капітальний ремонт будівлі, середню заробітну плату персоналу підвищено в 1,3 раза.
   У Запорізькій області покупцем пакета акцій ВАТ "Український НДІ кабельної промисловості" за рахунок освоєння технологічної дільниці для обробки конструкцій і технологій нових видів кабельно-провідникової продукції вже введено додатково 28 робочих місць. Середня заробітна плата працівників зросла з 377 до 576 грн.
   Покупцем цілісного майнового комплексу ВАТ "Кіровоградовочкомбінат" (Кіровоградська область) за останній рік створено на підприємстві додатково 9 робочих місць. На приватизованих площах створено торговельно-побутовий комплекс з обслуговування населення.
   У Миколаївській області покупцем пакета акцій ВАТ "Чорноморський машинобудівний завод" забезпечено збільшення обсягу виробництва на 55,6 відсотка, проведено модернізацію дільниці з обробки валопроводів, середня заробітна плата зросла на 23 відсотки.
   У результаті реалізації зобов'язань покупця за договором купівлі-продажу державного пакета акцій ВАТ "Південгідроспецбуд" (Одеська обл.) на підприємстві створено додатково 34 робочих місця.
   У Чернівецькій області на виконання умов договору купівлі-продажу ОНБ тарного заводу після введення в експлуатацію адміністративно-виробничого та виробничо-складського приміщень покупцем забезпечено суттєве збільшення обсягу виробництва синтепону та швейних виробів, створено 72 робочих місця.
   Покупцем пакета акцій ВАТ "Укрнафтохімпроект" (м. Київ) забезпечено збільшення обсягів виробництва у 2,2 раза, створено 42 нових робочих місця. Покупцем пакета акцій ВАТ "Укргазпроект" забезпечено збільшення обсягів виробництва на 10 відсотків, додатково створено 25 робочих місць.
   В Автономній Республіці Крим покупцем пакета акцій ВАТ "Криммолоко" (м. Сімферополь) забезпечено збільшення обсягів виробництва майже втричі, створено 35 робочих місць. Покупцем пакета акцій ВАТ - Туристично-оздоровчий комплекс "Судак" (м. Судак) забезпечено збільшення обсягів виробництва більше ніж на 1 млн грн., створено 11 робочих місць. Покупцем пакета акцій ВАТ "Пансіонат "Море", що знаходиться в м. Алушті, забезпечено збільшення обсягів виробництва більше ніж удвічі, створено 188 робочих місць.
   Згідно з окремим рішенням Уряду органи приватизації здійснювали спільні з представниками профспілки працівників гірничо-металургійної галузі перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств цієї галузі. З 23 договорів купівлі-продажу, які зараз є на контролі органів приватизації, станом на кінець III кварталу перевірено виконання умов на 20 з них. Порушення умов виявлено за 1 договором купівлі-продажу, а саме - пакета акцій ВАТ "Укргермет" (м. Харків). Зараз Регіональне відділення Фонду по Харківській області здійснює претензійно-позовну роботу щодо стягнення з покупця пені та розірвання договору купівлі-продажу. За рештою - 19 договорами - порушень умов не виявлено. Перевірки виконання умов ще 3 договорів будуть здійснені в останньому кварталі поточного року.
   Протягом III кварталу продовжувалась організаційна та методологічна робота, спрямована на підвищення ефективності заходів, пов'язаних із забезпеченням реалізації умов договорів купівлі-продажу.
   На засіданні колегії Фонду, яке відбулося 24 липня 2003 р., було заслухано питання "Про реалізацію та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу" та прийнято ряд рішень щодо вдосконалення роботи з контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, що зараз знаходяться у стадії виконання. Зокрема Управління реалізації та контролю за виконанням договірних умов (тепер - Департамент реалізації та контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу) було зобов'язано в термін до 01.11.2003 доопрацювати Порядок надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об'єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу, з метою розширення його дії на всі можливі способи подальшого відчуження таких об'єктів. На сьогодні проект змін до цього Порядку розроблено, узгоджено з підрозділами Фонду та передано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   У напрямі подальшого методологічного забезпечення процедури повернення на виконання судових рішень об'єктів приватизації у державну власність були також доопрацьовані, затверджені наказом Фонду від 01.09.2003 № 1540 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.09.2001 за № 810/8131 Зміни, що вносяться до Порядку проведення звіряння результатів інвентаризації об'єкта, що повертається за рішенням суду в державну власність, з даними інвентаризації, отриманими під час її проведення в період підготовки об'єкта до приватизації, та затвердження його результатів*.
   У III кварталі поточного року під головуванням заступника Голови Фонду Д. М. Парфененка проведено чергову робочу зустріч керівників Департаменту реалізації та контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу з керівниками регіональних відділень Фонду. Одне з найчастіше порушуваних регіональними відділеннями питань - це збереження поверненого державі за рішенням суду об'єкта у зв'язку з невиконанням умов договору його купівлі-продажу до моменту повторного продажу цього об'єкта. Як вирішення цього питання департаментом подано в числі пропозицій до проекту Державної програми приватизацій на 2004 - 2006 роки норму про включення витрат на збереження, охорону та оцінку такого об'єкта в рахунок витрат на виконання Державної програми приватизації.
   На нараді департаментом було висловлено певні пропозиції на адресу регіональних відділень. Вони стосуються:
   підготовки до проведення у листопаді поточного року чергового семінару з фахівцями регіональних відділень з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу. Регіональним відділенням було запропоновано попередньо надати департаменту свої пропозиції з питань, які, з їх погляду, слід висвітлити на семінарі;
   необхідності вирішення проблеми, що все частіше постає у практиці контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу щодо підприємств, які стають банкрутами в результаті неефективного господарювання на них нових власників. Було запропоновано повідомити департамент про існуючу в регіональних відділеннях практику роботи з такими підприємствами.
   У вересні поточного року у Фонді було проведено нараду-семінар з питань діловодства. На нараді було зазначено низьку якість підготовки документів. У зв'язку з цим та за результатами аналізу звітів регіональних відділень за III квартал треба звернути увагу на таке. Незважаючи на те що департамент постійно вимагає від регіональних відділень поліпшувати якість звітів (в інструктивних матеріалах департаменту, на семінарах, в узагальнених звітах), вона продовжує бажати кращого. Це, як вже зазначалося і раніше, негативно впливає на повноту та своєчасність інформування вищестоящих державних органів про результати цієї роботи в органах приватизації. Характерними недоліками продовжують залишатися:
   зрив термінів подання до Фонду інформації. Наказами Фонду від 19.08.98 № 1649 та від 12.02.2003 № 269 зазначено, що регіональні відділення мають забезпечувати її надходження до Фонду (не надсилання регіональним відділенням на адресу Фонду, а надходження до Фонду) до першого числа місяця, наступного за звітним кварталом. Звіти від п'яти регіональних відділень надійшли до Фонду після цієї дати. Департамент же має надати першу узагальнену інформацію керівництву Фонду (для подальшого інформування вищестоящих державних органів) вже 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
   невідповідність змісту інформації вимогам наказу Фонду від 19.08.98 № 1649. Звіти деяких регіональних відділень практично не містять ніякого узагальнення, тексти звітів містять лише посилання на додатки, які, в свою чергу, складено нечітко. Такими, наприклад, є звіти регіональних відділень Фонду по Київській та Рівненській областях. У тексті інформації Регіонального відділення Фонду по Рівненській області вказано, що за договором купівлі-продажу ОНБ - тролейбусного депо покупцем не виконано умову договору щодо збереження кількості робочих місць, а в додатку 2 до звіту ця умова не згадується (йдеться лише про зобов'язання покупця цього об'єкта щодо створення нових робочих місць). У звіті Регіонального відділення Фонду по Київській області повідомляється про виявлені порушення щодо термінів сплати за об'єкти за трьома договорами, а в другому додатку відображено належне виконання умов за всіма, без винятку, перевіреними договорами;
   недбалість та неуважність під час підготовки звітів, що призводить до непорозумінь при підготовці узагальненої інформації. У звіті Регіонального відділення Фонду по Закарпатській області йдеться про невиконання покупцем пакета акцій ВАТ "Хустська маслосирбаза" зобов'язання щодо збереження кількості робочих місць. У додатку 2 цей договір зовсім не відображено. У додатку 3 - це товариство іменується маслосирзаводом.
   Подібні зауваження можна зробити і стосовно звітів інших регіональних відділень. Керівникам регіональних відділень потрібно вжити заходів щодо виправлення стану справ.

Директор Департаменту реалізації
   та контролю за виконанням
   договірних умов Ю. НІКІТІН