A A A K K K

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна"

проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від _________________ № ______

 

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2567; 2013 р., № 28, ст. 955; 2015 р., № 40, ст. 1213), такі зміни:

в абзаці другому пункту 4 цифри «20» замінити цифрами «10»;

у пункті 30 цифри «15» замінити цифрою та словами «3 робочих днів»;

 

Прем'єр-міністр України                                                          А. ЯЦЕНЮК

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу