A A A K K K

Про виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2015                               Київ                                     № 1052

Про виконання протокольного
рішення Екзаменаційної коміс ії

Відповідно до пункту 5.4 розділу V Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 10 червня 2013 року № 796 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 12 червня 2015 року (протокол № 80) щодо позбавлення (анулювання) Коваленка Вадима Євгеновича спеціалізацій 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них" та 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)" з сертифіката оцінювача № 1464, виданого 20 листопада 1999 року Фондом державного майна України спільно з Міжнародним центром приватизації, інвестицій та менеджменту,

НАКАЗУЮ:

1.     Департаменту оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити виключення інформації про оцінювача Коваленка В. Є. з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності від 14 липня 2005 року № 1464.

2.     Департаменту оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатка до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

3.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                              н. Лебіль