A A A K K K

Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

10.05.2017                               Київ                                                              №° 721

 

 

Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

 

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктами 14 та 15 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 25 квітня 2017 року (протокол № 95) щодо позбавлення (анулювання) Медведєвої Наталії Олегівни кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 3276, виданого 19.02.2005 Фондом державного майна України та ПрАТ "Харківський центр науково - технічної та економічної інформації" за спеціалізацією 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них",

НАКАЗУЮ:

1.    Позбавити (анулювати) Медведєву Наталію Олегівну кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 3276, виданого 19.02.2005 Фондом державного майна України та ПрАТ "Харківський центр науково - технічної та економічної інформації" за спеціалізацією 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них" з 25 квітня 2017 року.

2.   Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

забезпечити виключення інформації про оцінювача Медведєву Наталію Олегівну з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 30 грудня 2013 року № 12026;

забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

3.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                Н. Лебідь