A A A K K K

Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2017                                              Київ                                               № 866

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 червня 2017 року за № 765/30633

 

 

Про затвердження Порядку оцінки
права вимоги за зобов’язанням,
що виникає внаслідок здійснення
кредитної операції

 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказуу  встановленому порядкуна державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В. о. ГоловиФонду                                                                           Д. Парфененко                                                   

 

 

ПОРЯДОК оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції