A A A K K K

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2017                                             Київ                                                № 924

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2017року за № 825/30693

 

 

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Фонду державного майна України

 

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та статей 14, 16, 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою спрощення роботи навчальних закладів й удосконалення порядку та процедури реєстрації інформації про оцінювачів у Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України