A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Сумиобленерго» (код за ЄДРПОУ 23293513)

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

      28.09.2017                                    Київ                         №       1507          

 

 

Про забезпечення  продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Сумиобленерго»
(код за ЄДРПОУ 23293513)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), відповідно до вимог абзацу другого пункту 3 розділу 1 Порядку погодження з Кабінетом Міністрів України умов приватизації окремих об’єктів державної власності та закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1997 р. № 1035 (із змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 417-р «Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ «Сумиобленерго», згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами), таПорядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 р. № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), з метою забезпечення виконання наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу  в 2017 році» (із змінами), від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 04 вересня 2017 року № 1405 «Про припинення аукціону на Фондовій біржі «Перспектива» з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумиобленерго»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Сумиобленерго» (далі - ПАТ «Сумиобленерго»)згідно з додатком.

2. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління ПАТ «Сумиобленерго» документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до 21 жовтня 2017року.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Сумиобленерго», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка до цього наказу, у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах – 30 вересня 2017 року.

4. Управлінню біржового продажу Департаменту продажу забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Сумиобленерго» на фондових біржах у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5. Наказ Фонду державного майна України від 30 травня 2016 р. № 1047 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Сумиобленерго» (код за ЄДРПОУ 23293513)» (із змінами) визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  В. о. ГоловиФонду                                                                   В. Трубаров

 

ДОДАТОК