A A A K K K

Примірний договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (затверджений наказом ФДМУ від 23.08.2000 № 1774)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0931-00