A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності, що перебувають в податковій заставі)

Повідомлення про оприлюднення
проєкту Закону України  
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності, що перебувають в податковій заставі)

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua)  проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо продажу об’єктів державної та комунальної власності, що перебувають в податковій заставі)(далі - проєкт Закону).

Проєкт Закону підлягав розміщенню на вебсайті Фонду 09.06.2020. Оприлюднюється доопрацьована редакція проєкту Закону з метою повторного погодження заінтересованими органами.

Метою проєкту Закону є створення сприятливих умов у сфері приватизації державного і комунального майна, підвищення ефективності розпорядження державним і комунальним майном.

Проєкт Закону розроблено у зв’язку з необхідністю вирішення питання продажу державного або комунального майна, права на яке обтяжені відповідно до законодавства, шляхом його приватизації, що  дозволить звільнити державу від невластивих функцій та знайти ефективного власника для такого майна. Проєкт Закону синхронізовано з проєктом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України».

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону надсилати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: Фонд державного майна України, Департамент законодавчого забезпечення та аналітики, вул. Генерала Алмазова, 18/9,  м. Київ, 01133, e-mail: verba@spfu.gov.ua.

 

Директор Департаменту                                          Лариса САЛІНСЬКА 

 

Проєкт закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Прогноз впливу

Аніліз регуляторного впливу