A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності” (доопрацьований)

Повідомлення про оприлюднення проєкту
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку списання об
’єктів державної власності(доопрацьований)

Відповідно до статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Фондом державного майна України повідомляється про повторне оприлюднення з 22 грудня 2020 року на сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua) з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності”. Проєкт регуляторного акта було доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень, що надійшли від юридичних осіб, їх об’єднань.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності” розроблений Фондом державного майна України відповідно до пунктів 1, 3
§ 32 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.  

Проєктом регуляторного акта з метою забезпечення виконання державою функцій ефективного власника належного їй майна пропонується удосконалити механізм та підходи щодо списання державного майна, зокрема в частині:

унормування процедурних питань щодо списання державного майна, що перебувало на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутного капіталу, у разі ліквідації таких господарських організацій і залишення вказаного майна без балансоутримувача;

виключення норми щодо обов’язкового включення до складу комісії із списання майна представників державного органу приватизації за місцем розташування майна та місцевих органів виконавчої влади;

встановлення вимог щодо прийняття більш ефективних способів управління для нерухомого майна, що пропонується до списання у зв’язку з будівництвом (реконструкцією) нових об’єктів.

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Управління з питань розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти: vid@spfu.gov.ua

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проєкту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011.

Адреса електронної пошти: inform@drs.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності” від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

В. о. директора Департаменту оренди
та розпорядження державним майном                                                           Андрій ШРАМКО 

 

Проєкт постанови

Зміни до Порядку

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Прогноз впливу

Аналіз регуляторного впливу