A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господ

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua, сторінка "Нормативна база", "Проекти нормативних актів") проекту постанови КМУ "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Згідно з чинним законодавством, суб'єкти управління корпоративними правами держави, відповідно до затверджених базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, забезпечують реалізацію дивідендної політики держави шляхом здійснення заходів щодо прийняття у межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами.

Ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає сплату дивідендів у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

У разі порушення термінів сплати дивідендів, нормативно не передбачені повноваження суб'єктів управління корпоративними правами держави щодо заходів впливу на порушників. Тому проектом постанови КМУ передбачено у разі невиплати господарським товариством дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році до державного бюджету до 1 липня 2011 року, суб'єктами управління корпоративними правами держави здійснюються заходи щодо розірвання контракту з керівником такого товариства .

З метою, забезпечення надходжень у 2011 році до державного бюджету дивідендів від господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави та встановлення відповідальності суб'єктів господарювання за порушення порядку виплати в установлений строк дивідендів на державну частку Фондом державного майна розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави".

Очікуваним результатом прийняття наказу є:

- забезпечення надходження дивідендів до Державного бюджету України;

- забезпечення суб'єктами управління корпоративними правами держави прийняття у межах корпоративних прав вищим органом управління відповідного товариства рішень про нарахування дивідендів;

- посилення відповідальності суб'єктів господарювання за порушення порядку виплати в установлений строк дивідендів;

- посилення контролю з боку суб'єктів управління корпоративними правами держави за своєчасною сплатою господарськими товариствами дивідендів на державну частку.

Запровадження цього акта надасть змогу реалізувати законні інтереси держави як акціонера в частині отримання доходу від володіння корпоративними правами та збільшити надходження до Державного бюджету України. Додаткові витрати на реалізацію цього наказу не передбачені.

Альтернативним способом розв'язання зазначеної ситуації може бути прийняття такого нормативного акта іншими органами державної влади, що буде суперечити Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави" від 12.05.07 №702, що є неприпустимим.

Таким чином, виходом із цієї ситуації є прийняття постанови КМУ "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави".

У запропонованому проекті пропонується затвердити базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави у розмірі 30%.

Суб'єкти управління корпоративними правами держави, у межах корпоративних прав, забезпечують прийняття вищим органом управління відповідного товариства рішення про нарахування дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності господарських товариств у 2010 році.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обмежень строку регуляторного акта немає, однак дія постанови поширюється на розподіл прибутку господарських товариств, отриманого тільки за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови КМУ "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" просимо надсилати за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, Департамент стратегії корпоративного управління. Адреса електронної пошти: Lesya@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови КМУ "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення. 


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави"

Аналіз регуляторного впливу постанови КМУ "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави"