A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

          15.02.2019                                    Київ                                      №  148

 

Щодо анулювання сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України звіту про оцінку ринкової вартості акції публічного акціонерного товариства (вх. Фонду державного майна України від 09 жовтня 2018 року № 11/32481), який за результатами рецензування  рецензентом, що працює в штаті Фонду державного майна України та Експертною радою Громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів» класифікується за ознакою абзацу п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  10 вересня 2003 року № 1440,

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08 квітня 2016 року № 278/16, виданий Фондом державного майна України приватному підприємству «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32892500).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                            Є.  АСТАШЕВ