A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 20 грудня 2016 року № 1023/16

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.08.2019                                      Київ                                 № 842

                                                                                        

 

Щодо  анулювання сертифіката
суб’єкта  оціночної діяльності
від 20 грудня 2016 року № 1023/16

   

        

Відповідно до статті 20 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції   України  11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Назирової Вікторії Петрівни (вх. Фонду державного майна України від 16 серпня 2019 року № 1363/24029),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20 грудня 2016 року № 1023/16, виданий Фондом державного майна України ФОП Назировій Вікторії Петрівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1686814441).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав  та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

 

 Заступник Голови Фонду                                                    Євген АСТАШЕВ