A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 04 липня 2019 року № 503/19

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2019                                     Київ                                 № 834

                                                                                         

 

 

Щодо  анулювання сертифіката
суб’єкта  оціночної діяльності
від 04 липня 2019 року № 503/19

   

        

Відповідно до статті 20 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) Берегового Валерія Миколайовича (вх. Фонду державного майна України від 07 серпня 2019 року № 1330/23134),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 липня   2019 року № 503/19, виданий Фондом державного майна України  ФОП Береговому Валерію Миколайовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3841317752).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав  та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

 Заступник Голови Фонду                                                    Євген АСТАШЕВ