A A A K K K

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2019                                             Київ                                      №   1302

 

 

Про анулювання  сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України трьох звітів про оцінку нерухомого майна (вх. Фонду державного майна України від 26 липня 2019 року № 1332/21895), що за результатами рецензування рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, та членом Екзаменаційної комісії Євдокіменко С. В. класифікуються за  ознакою абзацу  п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440,

                                                                                     

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16 листопада 2017 року № 1101/17, виданий Фондом державного майна України фізичній особі – підприємцю Морозовій Олені Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3130802805).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

 

Голова  Фонду                                                                Дмитро СЕННИЧЕНКО