A A A K K K

Про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2019                                      Київ                                  № 1324

                                                                                   

 

Про видачу сертифікатів  суб‘єктів
оціночної діяльності

 

Відповідно до  статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з пунктом 1 розділу ІІІ  Положення про видачу сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня  2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), за результатами  розгляду та перевірки  документів, поданих суб‘єктами господарювання,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Видати суб‘єктам господарювання згідно з додатком  сертифікати  суб‘єктів оціночної діяльності.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                 Андрій ЄГОРОВ

 

 

Додаток до наказу Фонду державного майна України

16 12 2019 року1324

 

                              

                     Перелік суб‘єктів господарювання, яким Фонд прийняв рішення видати сертифікат суб‘єкта  оціночної діяльності

1.       Войтик Ярослав Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2987008075);

2.       Лахтіна Наталя Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2841702341);

3.       ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ФІРМА «ВІКТОРІЯ І КО» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 23536967);

4.       ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «КІРОВОГРАДСЬКЕ БЮРО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39096177);

5.       ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 23885122);

6.       Прохоров Микола Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3483905332);

7.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ОЦІНКИ, ЕКСПЕРТИЗИ ТА АНАЛІТИКИ «ПИ КАН» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 35564030);

8.       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСАВА – СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34423625).

 

 

Заступник директора Департаменту                        Катерина МАЛИШЕВА