A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2016                                          Київ                                               №1217

 

 

Щодо  анулювання сертифіката
суб’єкта  оціночної діяльності
від 04 жовтня 2013 року № 15230/13

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 року     № 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року  за № 417/12291, відповідно до наказу Фонду від 13 травня 2016 року № 997, яким тимчасово зупинено дію кваліфікаційного свідоцтва фахівця-оцінювача (за напрямам оцінки майна, що відповідає напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, до штатного складу якого входить зазначений вище оцінювач),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04 жовтня 2013 року № 15230/13, виданий Фондом приватному підприємству «УКРЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35275969).

2.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості про зміст цього наказу.

3.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                                       Н. Лебідь