A A A K K K

Державна частка в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві "Боррікс" в формі ТзОВ

Type of privatization: Small privatisation

Group:

Asset:

Region: Lviv region

Address:

Code (registry №):

EDRPOU Code: 19325532

Name: Науково-виробничо-комерційне мале підприємство "Боррікс" в формі товариства з обмеженою відповідальністю

Address: 82300, Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький, 1

Name: Державна частка в Науково-виробничо-комерційному малому підприємстві "Боррікс" в формі ТзОВ

Asset holder EDRPOU Code: 19325532

Asset holder name: Науково-виробничо-комерційне мале підприємство "Боррікс" в формі товариства з обмеженою відповідальністю

Asset holder address: 82300, Львівська область, м. Борислав, пров. Губицький, 1

Statute capital, UAH: 0.00

Object size: 24.0517

Stake, %:

Starting price:

Starting price:

Way of privatization:

Form of sale:

Privatization status: Preparing for sale

Date of sale announcement:

Date and time of sale:

Date of publication of the results of the sale \ suspension \ sale termination:

Type of economic activity: 25.21 - Manufacture of central heating radiators and boilers

Information:

Наказом ФДМУ від 28.12.2019 № 1574 \"Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році\" - включено в Додаток 6 - \"Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, приватизацію яких розпочато в 2018-2019 роках\".

 

Основний вид економічної діяльності :

Види діяльності за КВЕД:

25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;

25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

56.29 Постачання інших готових страв;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

 

Інформація про об'єкт:

        

    Відповідно до Закону України \"Про приватизацію державного і комунального майна\", на підставі Переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, затверджених наказом ФДМУ від 27 березня 2018 року №447 (згідно з додатком 1 \"Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності\" до наказу), наказом регіонального відділення ФДМУ по Львівській області від 25.04.2018 № 00539 було прийнято рішення  про приватизацію  державної частки в НВК МП \"Боррікс\" в формі ТОВ розміром 24,0517% статутного капіталу товариства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності.

   

       Згідно з наказом ФДМУ від 27.12.2018 № 1637 (із змінами) державна частка в НВК МП \"Боррікс\" у формі ТОВ розміром 24,0517%  є включена у перелік об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2019 році (додаток 6 до наказу – Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, приватизацію яких розпочато в 2018 році).


     Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг) за 2018 рік та 9 міс. 2019 року  –  відсутні. Експортна продукція (роботи, послуги) відсутні.

Основні показники господарської діяльності  НВК МП \"Боррікс\"в формі ТОВ

за останні три роки та останній звітний період

                     Показник

одиниця виміру

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018

рік

9 міс. 2019 року

Обсяг реалізації продукції  (робіт,послуг)

тис.грн.

30

32,0

25,0

-

-

Первісна вартість основних фондів

тис.грн.

-

 -

 -

-

-

Залишкова вартість основних фондів

тис.грн.

-

 -

 -

-

-

Знос основних фондів

%

-

 -

 -

-

-

Балансовий прибуток (збиток)

тис.грн.

- 9,4

-9,1

- 2,1

-3,3

-3,3

Величина чистого прибутку (збитку)

тис.грн.

0,4

0,3

7,0

-

-

Рентабельність 

%

1,3

0,9

28

-

-

Вартість активів

тис.грн.

0,1

 0

 0

0

0

Вартість власного капіталу

тис.грн.

-7,4

-7,1

-0,1

-1,3

-1,3

Дебіторська заборгованість

тис.грн.

0,1

 

0

0

0

Кредиторська заборгованість

тис.грн.

7,5

7,1

0,1

1,3

1,3

      Середньооблікова чисельність працівників станом на  01.10.2019 – 1 особа. 

 Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на якій  розташовано товариство,  умови користування ними:

У власності НВК МП \"Боррікс\" в формі ТОВ  будівель, споруд, нежитлових приміщень немає. Виробничо-господарську діяльність товариство при наявності замовлень проводить на обладнанні, яке орендує.

У власності, оренді чи користуванні  земельних ділянок товариство не має.      

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо:  відходи та скиди забруднюючих речовин відсутні, екологічні збори та платежі не сплачувались.

Customer of sale:

Sale organizer: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, відділ приватизації та управління корпоративними правами, тел. (032) 255-39-72, 261-66-02