A A A K K K

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті"

Type of privatization: Small privatisation

Group:

Asset:

Region: Kharkiv region

Address: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7

Code (registry №):

EDRPOU Code: 23460862

Name: Державне підприємство "Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті"

Address: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7

Name: Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті"

Asset holder EDRPOU Code: 23460862

Asset holder name: Державне підприємство "Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті"

Asset holder address: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7

Statute capital, UAH: 0.00

Object size: 0 sq.m.

Stake, %:

Starting price: 118 550.00

Starting price: 118 550.00

Way of privatization:

Form of sale:

Privatization status: Sold

Date of sale announcement:03.06.2020

Date and time of sale: 03.08.2020

Date of publication of the results of the sale \ suspension \ sale termination:

Type of economic activity: 72.19 - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

Information:

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Назва об’єкта:Єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті».

Місцезнаходження об’єкта: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 23460862.

Середньооблікова чисельність працівників:станом на 31.12.2018 – 9осіб;

                                                                                станом на 31.12.2019 – 5 осіб;

                                                                                 Станом на І квітня 2020  – 3 особи.

Обсяг та номенклатура продукції:Основним видом діяльності Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» відповідно до Статуту є дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).Чистий дохід від реалізації продукції склав: 2017 рік – 1654,1 тис. грн., 2018 рік – 2334,5 тис. грн., 2019 рік – 1688,6 тис. грн.; І квартал 2020 року – 198,8 тис. грн.

 

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітній період:

 

з/п

Найменування показника

2017 рік

2018рік

2019 рік

І квартал

2020 року

1

Необоротні активи, тис. грн

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Оборотні активи, тис. грн.

1016,2

742,3

237,1

180,0

3

Величина чистого прибутку, тис. грн

72,1

-7,4

-328,4

-148,3

4

Вартість активів, тис. грн

1016,2

742,3

237,1

180,0

5

Вартість власного капіталу, тис. грн

374,0

336,1

7,7

-140,5

6

Дебіторська заборгованість, тис. грн

766,00

507,7

115,7

38,8

7

Кредиторська заборгованість, тис. грн

642,2

406,2

229,4

320,5

 

Інформація про об’єкт:У складі Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» відсутнє нерухоме майно.

 

Підприємство розміщується в орендованих приміщеннях, згідно договору оренди  нежитлового приміщення від 01.01.2020 № А-230 (ком. 713), укладеного з власником нерухомого майна ПрАТ «Хардіпротранс», терміном на 1 рік. Станом на 31.12.2019 на балансі підприємства обліковується 5064 (п’ять тисяч шістдесят чотири) бланки («Сертифікатів, що підтверджують рівень знань у працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів»).

Інформація про земельні ділянки:земельна ділянка відсутня.

 

Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.

 

2.) Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону:03 серпня 2020 року.Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець Єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

 

Стартова ціна об’єкта для:

-     аукціону з умовами – 237100,00 грн.;

-     аукціону із зниженням стартової ціни– 118550,00 грн.;

-     аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 118550,00 грн.

 

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків.

 

Розмір гарантійного внеску для:

-     аукціону з умовами – 23710,00 грн.;

-     аукціону із зниженням стартової ціни – 11855,00 грн.;

-     аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11855,00 грн.

 

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

 

Умови продажу об’єкта приватизації:

  1. покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків Державного підприємства «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

2.      недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності на об'єкт;

3.      погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складеться на дату укладання договору купівлі-продажу об’єкта відповідно до офіційної інформації податкового органу та Пенсійного фонду; іншої заборгованості, протягом 6 місяців з дня підписання акту приймання-передачі;

4.      протягом одного року з моменту підписання акту приймання-передачі державного майна покупець зобов’язаний провести державну реєстрацію припинення юридичної особи- Державне підприємство «Орган з сертифікації автоматизованих та автоматичних систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті», код ЄДРПОУ 23460862, за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7(Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

 

4) Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти;

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

 

 

в національній валюті:

Одержувач:Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача:ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001(для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача:ДКСУ м. Київ ГУДКСУ у Харківській області

Код ЄДРПОУ43023403

Призначення платежу:(обов¢язково вказати за що)

 

 

в іноземній валюті :

Найменування юридичної особи - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях

Код за ЄДРПОУ юридичної особи - 43023403

Валюта рахунку - EUR

№ рахунку - UA353510050000025206763799300

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО\"УКРСИББАНК\"

Банк бенефіціара (АТ \"УКРСИББАНК\") - 07205696 UKRSIBBANKANDRIIVSKASTREET2/12 KYIV, UKRAINESWIFT– код: KHABUA2K

Банк-посередник - BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE SWIFT-код: BNPAFRPP

 

Валюта рахунку - USD

№ рахунку - UA353510050000025206763799300

Назва банку – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО\"УКРСИББАНК\"

Банк бенефіціара (АТ \"УКРСИББАНК\") 020061151200138 UKRSIBBANKANDRIIVSKASTREET2/12 KYIV, UKRAINESWIFT- код:KHABUA2K

Банк-посередник - BNP PARIBAS U.S.A. - New York Branch New York , USA SWIFT-код: BNPAUS3N

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

 

Розрахунок за придбаний об’єкт у вільноконвертованій валюті проводиться за курсом Національного банку України на день сплати:

Payment for  the purchased object in foreign currency According to exchange rate of National Bank of Ukraine on the date of the payment

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

Час і місце проведення огляду об'єкта: ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.

Особа відповідальна за забезпечення можливості огляду об’єкта – Невмержицька О.М., тел. (057)700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html,

 

Телефони для довідок  (057) 700-75-60.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 20.05.2020 № 01019.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-11-02-000005-3.

 

Період між аукціоном:

-     аукціон з умовами -  аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;

-     аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.

 

Крок аукціону для :

-     аукціону з умовами – 2371,00 грн.;

-     аукціон із зниженням стартової ціни – 1185,50грн.;

-     аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1185,50грн.

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Інформація про продаж у \"Відомостях приватизації\" від 03.06.2020

Customer of sale:

Sale organizer: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській, Донецькій та Луганській областях, м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. +38(057) 700-75-60