A A A K K K

Державне підприємство "Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"

Type of privatization: Small privatisation

Group:

Asset:

Region: Vinnytsia region

Address: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81

Code (registry №):

EDRPOU Code: 00692239

Name: ДП "Тульчинське племпідприємство"

Address: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81

Name: Державне підприємство "Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"

Asset holder EDRPOU Code: 00692239

Asset holder name: ДП "Тульчинське племпідприємство"

Asset holder address: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81

Statute capital, UAH: 0.00

Object size: 3029.2 sq.m.

Stake, %:

Starting price: 2 287 959.00

Starting price: 2 287 959.00

Way of privatization:

Form of sale:

Privatization status: Sold

Date of sale announcement:20.05.2020

Date and time of sale: 07.08.2020

Date of publication of the results of the sale \ suspension \ sale termination:

Type of economic activity: 01.41 - Raising of dairy cattle

Information:

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 00692239.
Місцезнаходження: 23609, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, 81.
Види діяльності за КВЕД:  01.11 вирощування зернових культур (крім рису) бобових культур та насіння олійних культур;  01.13 вирощування овочів і баштанних культур;  01.19 вирощування інших однорічних та дворічних культур; 01.42 розведення іншої  великої рогатої худоби та  буйволів;  01.46 розведення свиней; 01.62 допоміжна діяльність у тваринництві.
Середньооблікова чисельність працівників (на 30.06.2019) – 11 осіб.

До складу ЄМК входить:

  1. Транспортні засоби (6 автомобілів, 1 трактор), обладнання, інвентар, інструменти, прилади, матеріали, поточні біологічні активи тваринництва, малоцінні та швидкозношувані предмети, сировина, продукція, права.
  2. Нерухоме майно: будівлі та споруди, які розташовані за адресами:
    1.  Вінницька обл., Тульчинський р-н,  c. Нестерварка,  вул. Леонтовича, 81: контора літ.\"А\", прибудова \"а\", вхідний майданчик \"а1\", пл. 188,1 кв.м; карантин літ.\"В\", \"В1\", пл. 202,7 кв.м; гараж літ. \"К\", пл. 272,5кв.м; сарай, літ. \"Е\", пл. 13,7кв.м; телятник,  літ. \"Д\", тамбур \"д\", прибудова \"д1\", пл. 201,4кв.м; млин, літ. \"Ж\" пл. 33,7кв.м; прохідна,   літ. \"Л\", пл. 26,6кв.м, кузня, літ. \"М\", пл. 13,0кв.м; туалет, літ. \"Н\", пл. 7,0кв.м;  свинарник літ. \"А1\", прибудова \"А2\",  тамбури «а2», «а3», вхідний майданчик «а4», пл. 694,8кв.м; свинарник, літ. \"Б\", прибудова \"б\", навіс \"б1\", пл. 450кв.м; башта  літ.  «3»;  огорожа 3 шт., ворота літ «2» 407,5 м;  дамба,  літ. «4» пл. 78,8кв.м; проїзд,  літ. «5» пл.252,0 кв.м; бордюр, літ. «6»  63,5 м.п;  пішоходна доріжка літ. «7» пл. 101,8 кв.м; вимощення,  літ. «8»  пл. 22,1 кв.м;
    2. Вінницька обл., Тульчинський р-н,  c. Нестерварка,  вул. Леонтовича, 2: контора, літ. \"А\", вхідний майданчик \"а\", пл. 90,7кв.м; зерносклад, літ. \"В\", пл. 448,6кв.м; зерносклад, літ. \"Б\", пл. 1227,6кв.м; гараж-склад, літ. \"Г\", пл. 386,3кв.м; вагова, літ. \"Д\", пл. 50,1кв.м; прохідна, літ. \"К\", пл. 7,4кв.м; лазня, літ. \"Л\", пл. 101,2кв.м; підстанція,  літ. \"М\", пл. 41,2кв.м; огорожа, ворота 2шт., літ. «1» 129,9 кв.м, вимощення, літ. «3», пл. 1991,9кв.м.

Проведено державну реєстрацію об’єктів нерухомості: Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.12.2019, номер запису про право власності  34422805; Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.12.2019, номер запису про право власності  34428020.
Відомості про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації: надано право постійного користування земельними ділянками загальною площею 112,2913 га, у тому числі:

  1. ділянка №1 площею  99,5703 га,в т.ч.: чагарники – 3,009га, під ставками – 1,0979га, під гідротехнічними (дамба) – 0,0342га, сіножаті – 0,6877га, рілля – 94,7415га; кадастровий №0524382900:02:000:0901; цільове призначення 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки - Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області; розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, Кинашівська сільська рада;
  2. ділянка №2 площею 1,1019 га під господарськими будівлями і дворами;  кадастровий № 0524382900:06:002:0627; цільове призначення 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення,  власник земельної ділянки - Тульчинська районна державна адміністрація; розташована за адресою: Тульчинський р-н,  Нестерварка,  вул. Леонтовича, 2;
  3. ділянка №3 площею 3,5165 га, (земельні угіддя: рілля); кадастровий №0524382900:02:000:0902; цільове призначення - 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення, власник земельної ділянки Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області; розташована за адресою: Тульчинський р-н, Кинашівська сільська рада;
  4. ділянка №4 площею 8,1026 га, в т.ч.: сади – 0,3725га, рілля – 5,2037га, під господарськими будівлями і дворами – 2,5266га; кадастровий № 0524382900:06:001:0323; цільове призначення 01.13. для іншого сільськогосподарського призначення,  власник земельної ділянки Тульчинська районна державна адміністрація; розташована за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича.

Показники  фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

2016

2017

2018

І півріччя 2019

Основні засоби:     первісна

                                залишкова

659,3

219,5

658,8

222,1

680,0

218,5

680,0

204,6

Власний капітал

277,3

277,3

277,3

277,3

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1009,8

1533,1

1682,5

648,6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

627,6

1248,6

1175,9

401,7

Чистий прибуток

6,6

11,1

12,7

0,9

Кредиторська заборгованість

410,0

461,9

682,4

1562,3

Дебіторська заборгованість

86,0

36,6

93,0

160,3

Інформація про обсяги та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), що було реалізовано за три попередні роки та станом на 01.10.2019

Назва основних видів продукції (робіт, послуг)

Обсяги реалізації у натуральних одиницях виміру

Обсяги реалізації у грошових одиницях виміру (тис. грн без ПДВ)

2016

2017

2018

9 міс. 2019

2016

2017

2018

9 міс. 2019

Продукція тваринництва

117,2

119

222,1

89,2

237,3

248,5

302,8

219,1

Продукція рослинництва

107,2

155

261,4

131,8

538,2

1033,8

976

496

Спермопродукція

10,9

8,9

10,7

10,3

234,3

265,4

403,7

436,5

На балансі підприємства обліковується об’єкт, що не підлягає приватизації – дорога довжиною 500 м, 1962 року побудови.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Контактна особа на об’єкті: в.о. директора Державного підприємства“Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» Моркляк Віталій Михайлович, тел. (04352) 2-21-04, tpp-22104@ukr.net
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта:  заступник начальника відділу приватизації державного майна Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами державиОткідач Тетяна Олексіївна, тел. (0432) 67-27-46, vinnytsia@spfu.gov.ua.
Час і місце проведення огляду об'єкта: ознайомитись з об’єктом можнау робочі дні з 9-00 до 14-00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об'єкта.

Умови продажу:

1.     покупець є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків приватизованого підприємства, крім права постійного користування земельними ділянками (частина 1 статті 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

2.     збереження видів діяльності підприємства впродовж 3-х років з дня підписання акта приймання-передачі;

3.    недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу впродовж 6 місяців з дня підписання акта приймання-передачі (за винятком звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);

4.    припинення діяльності приватизованого підприємства та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  впродовж 6-ти місяців з дня підписання акта приймання-передачі;

5.    погашення кредиторської заборгованості, яка склалася на момент підписання договору купівлі-продажу впродовж 3-х місяців з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

6.      відшкодування РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях витрат за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 16649,00 грн в місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

7.      збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та екологічних норм і правил пожежної безпеки впродовж 3 років з дня підписання акта приймання-передачі.

 

Презентація

Інформаційне повідомлення

Інформація про об'єкт та аукціон на ЕТС ProZorro.Продажі

Customer of sale:

Sale organizer: РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях (м. Вінниця, вул. Гоголя, 10), (0432) 67-27-46