A A A K K K

Нормативна база

Закон України № 2939-VI вiд 13.01.2011 "Про доступ до публічної інформації"

Наказ Регіонального відділеня Фонду державного майна по Чернігівській області №279 від 24.06.2011 "Про затвердження Порядку розгляду запитів, що надходять на адресу Регіонального відділення Фонду державного майна по Чернігівській області"

Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна по Чернігівській області №120 від 13.02.2018 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є РВ ФДМУ по Чернігівській області, та Порядку відшкодування фактичних витрат"

Реквізити РВ ФДМУ по Чернігівькій області для сплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

РВ ФДМУ по Чернігівській області

Реєстраційний рахунок 35213094013304

МФО банку 820172

Код да ЄДРПОУ 14243893

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України