A A A K K K

Нормативна база

1.      Закон України « Про приватизацію державного та комунального майна» від 18.01.2018 №2269 – VIII;

2.      Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, та визначення додаткових умов продажу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432, із змінами;

3.      Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації затвердженого наказом Фондом державного майна України від 06.04.2018 №486, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за №529/3198;

4.      Порядок передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 10.05.2018 №389.

5.      Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22.05.2018 №675 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2018 за №730/32182.

6.      Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання) затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.1993 №158.

7.      Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна», в редакції Постанови КМУ від 20 лютого 2019 року № 224, зі змінами.

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави»