A A A K K K

ЗРАЗОК ЗАПИТУ

Зразок запиту

для отримання документу, відповідно до якого підтверджується факт відсутності перебування об'єкта нерухомого майна у державній власності

для здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна комунальної власності

 

Начальнику Управління реалізації

повноважень в Миколаївській області

Регіонального відділення

Фонду державного майна України

по Одеській і Миколаївській областях

_____________
54017,  м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20,  а/с № 34

 

(Назва організації, установи) здійснюються заходи щодо державної реєстрації права власності територіальної громади на нежитлову будівлю (або нежитлові приміщення у житловому/нежитловому будинку) вказати інвентарний номер, загальну площу, адресу, номери кімнат та ін).

На підставі (рішення (номер) сесії _______ради

від (дата, номер) або інших документів - додаються) зазначена нежитлова будівля або приміщення належать (або прийнято в складі житлового/нежитлового будинка) до комунальної власності територіальної громади (місто, село та ін) та відображається на балансі (назва організації, установи).

Згідно з ч.4 п.44 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127,  просимо надати документ, відповідно до якого підтверджується факт відсутності перебування об'єкта нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля або приміщення  (вказати інвентарний номер, загальну площу, адресу, номери кімнат та ін), у державній власності.

 

Додатки: рішення, акти прийому-передачі майна

 

Керівник (посада)                Підпис                    ПІБ 

22.12.2023