A A A K K K

Історична довідка

 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області в історичному ракурсі

Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області, яке зараз є підрозділом Регіонального відділення Фонду державного майна України  по Полтавській та Сумській областях, має вже поважну історичну долю.

Початкову назву мало Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області. Утворене 1 квітня 1992 року. Першим керівником цього підрозділу став Зеленський Сергій Володимирович, який виконував свої обов’язки майже до кінця 1998 року. Ще рік відділення очолював Володимир Володимирович Панченко.

Незмінним керівником з  жовтня 1999 року по серпень 2010 року був Петро Васильович Кулик.

У кінці 2010 року  його змінив Дмитро Геннадійович Михайленко.

Відповідно до Указу Президента України від 19.02.1994 року "Про єдину систему органів приватизації в Україні" в області була проведена реорганізація районних та міських органів приватизації в представництва Фонду державного майна України.

Всього в містах і районах області було створено 17 представництв, якими щорічно проводилась підготовка місцевих програм приватизації, які вносились на затвердження міськими та районними Радами народних депутатів.

За 1995-1998 роки представництвами було приватизовано 1020 об'єктів районної та міської комунальної власності. Найбільш активно процеси приватизації в цей час відбувалися в містах Суми, Конотоп, Шостка, Ромни, Охтирка, Глухів, Лебедин.

При проведенні приватизації в Сумській області особлива увага приділялась  підготовці об'єктів до приватизації. З метою посилення обґрунтованості управлінських рішень щодо реформування економіки, приватизації державного майна, демонополізації виробництва, були створені постійно діючі комісії секторного аналізу галузей економіки, які очолювали заступники голови облдержадміністрації.

Успішному прискоренню процесів приватизації сприяло затвердження обласною радою щорічних обласних програм приватизації, в яких визначались завдання з приватизації як загальнодержавної так і комунальної власності міст і районів області.

За весь період приватизація виконувала різні завдання на відповідних етапах - від формування кола приватних власників до становлення цілого прошарку дійсно ефективних власників колишніх державних підприємств, так званих промислових інвесторів. У даний час приватизація ставить ще вищі й складніші завдання: забезпечення відкритості та прозорості приватизаційних процесів, ефективне корпоративне управління державними частками відкритих акціонерних товариств, пошук перспективних інвесторів.

Практична діяльність регіонального відділення здійснювалася на підставі Державної програми приватизації.

Фонд державного майна України в межах повноважень, визначених Законом України «Про Фонд державного майна України», реалізував пілотний проект реорганізації регіональних відділень Фонду відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік та з метою запровадження пакету реформ «Приватизація та управління державними підприємствами», а саме реформування Фонду.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік, презентованих на першому національному форумі "Партнерство заради розвитку", керуючись нормами законодавства України, 23.01.2019 створено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

22 березня 2019 року відповідно до Наказу Фонду Фонду державного майна України від 22.03.2019 № 289 розпочало роботу Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, що розташоване за адресою:  36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, тел. (0532) 56-27-22, адреса електронної пошти: poltava_sumy@spfu.gov.ua

Новостворене Регіональне відділення стало правонаступником майна, прав та обов'язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області. 

Керівником Регіонального відділення був призначений Розумний С.М. З червня 2019 року Регіональне відділення очолював Корнєв Є.Є., у листопаді 2019 року виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділення був призначений Матвієнко Д.С. З лютого 2020 року Регіональне відділення очолював Дробітько В.П., у липні 2020 року виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділення був призначений Михайленко Д.Г. З квітня 2021 року Регіональне відділення очолював Безпалов Д.В., у травні 2021 року виконуючим обов'язки начальника Регіонального відділення був призначений Михайленко Д.Г.

У своїй діяльності Регіональне відділення керується Положенням про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, яке затверджено головою Фонду державного майна України 31 січня 2019 року. З метою запровадження єдиних засад організації, упорядкування та удосконалення управлінських дій регіонального відділення його структурних підрозділів розроблено та запроваджено Регламент регіонального відділення.

З метою забезпечення реалізації повноважень та виконання функцій до складу Регіонального відділення ввійшло Управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області, що розташоване за адресою:
 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1, тел. (0542) 36-12-34,
 адреса електронної пошти: sumy@spfu.gov.ua. Керує управлінням в.о. начальника Олександр Єфіменко.

У своїй діяльності управління керується Положенням про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, яке затверджено головою Фонду державного майна України 31 січня 2019 року. З метою запровадження єдиних засад організації, упорядкування та удосконалення управлінських дій регіонального відділення його структурних підрозділів розроблено та запроваджено Регламент.  
Завданнями Фонду є, зокрема ,реалізація державної політики щодо управління об'єктами державної власності, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, в тому числі управління корпоративними правами держави;

Характер і обсяг змін, які відбулись у сфері відносин власності в нашому суспільстві, незаперечно свідчать, що роздержавлення власності в Україні було найбільш динамічним і результативним суспільним процесом і стало основою економічної реформи. Основна мета приватизації, яка була і залишається на сьогодні - це створення умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, приходу на підприємства ефективного власника та створення конкурентного середовища. Внаслідок приватизації державного майна створився значний недержавний сектор економіки, на краще змінилось ставлення до реформування власності, значно підвищився імідж самої приватизації, розуміння повернення нашого суспільства до європейського шляху розвитку.

 Останні три роки стали для Управління Фонду державного майна України результативними  Відповідно до наказу Фонду державного майна України до Переліків об’єктів  малої приватизації, що підлягають приватизації включено 72 об’єкти державної власності станом на 1 грудня 2021 року. Порівняно з попередніми двома роками це значно більше. Для порівняння  у 2018 році їх було 60,  у 2020 році - 47.

З них приватизовано у 2019 році 17 на суму 2543, 268  тис  грн. у 2020 році – 23 на суму 4124,075  тис грн .У 2021 році приватизовано 21 об’єкт. .Сума продажів  становила  значно більше порівняно з попередніми роками -  станом на 01.12.2021 року8304,1425 тис грн. Робота проведена фахівцями Управління справді колосальна.

Оренда державного майна є одним з найефективніших способів його використання , сприяє розвитку малого та середнього бізнесу в області.

Станом на 01.01.2022 року на контролі управління перебувало  437 договорів оренди. Протягом останніх трьох років щорічні надходження  від  оренди  перевищують  12 млн.грн. (2019 р. – 12,46 млн.грн, 2020 р. – 12,49 млн.грн, за 2021 р, – 15, 349 млн. грн.

Сучасний стан реформ в економіці країни зумовив  нові напрями до діяльності органу приватизації, розширивши сферу корпоративного управління, оцінки, реєстрового обліку державного майна, тощо.

Важливим напрямом роботи регіонального відділення є забезпечення ефективності використання державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів та перебуває на балансі господарських товариств, шляхом прийняття та реалізації управлінських рішень. В управлінні регіонального відділення за Єдиним реєстром державного майна перебувало 466  об'єктів , які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств. На 31.12.221 року реалізовано 107-управлінських рішень щодо таких об'єктів.

Основні завдання управління:

-          реалізація державної політики у сфері приватизації;

-          реалізація державної політики у сфері оренди;

-          реалізація державної політики при використанні та відчуженні державного майна;

-          управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

реалізація державної політики у сфері регулювання оцінки майна, майнових прав професійної оціночної діяльності.