A A A K K K

Історична довідка

 
 
 
В Сумській області як і в Україні приватизація розглядається як ефективний інструмент побудови ринкової економіки. Навесні 1992 року Верховна Рада України створила правові засади приватизації, прийнявши низку законів, які регулюють процес приватизації в державі.
  Регіональне відділення ФДМУ по Сумській області утворене 1 квітня 1992 р.
Відповідно до Указу Президента України від 19.02.1994 року "Про єдину систему органів приватизації в Україні" в області була проведена реорганізація районних та міських органів приватизації в представництва Фонду державного майна України.
Всього в містах і районах області було створено 17 представництв, якими щорічно проводилась підготовка місцевих програм приватизації, які вносились на затвердження міськими та районними Радами народних депутатів.
  За 1995-1998 роки представництвами було приватизовано 1020 об'єктів районної та міської комунальної власності. Найбільш активно процеси приватизації в цей час проходили в містах Суми, Конотоп, Шостка, Ромни, Охтирка, Глухів, Лебедин.
При проведенні приватизації в Сумській області особлива увага зверталась на підготовку об'єктів до приватизації. З метою посилення обгрунтованості управлінських рішень щодо реформування економіки, приватизації державного майна, демонополізації виробництва, були створені постійно діючі комісії секторного аналізу галузей економіки, які очолювали заступники голови облдержадміністрації.
  Успішному прискоренню процесів приватизації сприяло затвердження обласною радою щорічних обласних програм приватизації, в яких визначались завдання з приватизації як загальнодержавної так і комунальної власності міст і районів області.
За весь період приватизація виконувала різні завдання на відповідних етапах - від формування кола приватних власників до становлення цілого прошарку дійсно ефективних власників колишніх державних підприємств, так званих промислових інвесторів. У даний час приватизація ставить ще вищі й складніші завдання: забезпечення відкритості та прозорості приватизаційних процесів, ефективне корпоративне управління державними частками відкритих акціонерних товариств, пошук перспективних інвесторів.
  Практична діяльність регіонального відділення здійснюється на підставі Державної програми приватизації.
Одним з важливих напрямків роботи регіонального відділення є питання оренди. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області відповідно до чинного законодавства, здає в оренду державне майно: цілісні майнові комплекси, нерухоме майно та майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації (корпоратизації). 
Регіональне відділення здійснює контроль за виконанням покупцями умов договорів купівлі - продажу державного майна, укладених регіональним відділенням. На більшості приватизованих підприємств (об'єктів) здійснено ремонт приміщень, оновлено обладнання та інвентар, створено додаткові робочі місця.
Відділенням продовжується робота по контролю за утриманням, зберіганням та використанням за призначенням державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств при приватизації, але перебуває на їх балансах. Управління зазначеним майном здійснюється шляхом постійного обстеження таких об'єктів, вивчення умов його збереження, прийняття рішень щодо його подальшого використання.
  Характер і обсяг змін, які відбулись у сфері відносин власності в нашому суспільстві, незаперечно свідчать, що роздержавлення власності в Україні було найбільш динамічним і результативним суспільним процесом і стало основою економічної реформи. Основна мета приватизації, яка була і залишається на сьогодні - це створення умов для підвищення ефективності діяльності підприємств, приходу на підприємства ефективного власника та створення конкурентного середовища. Внаслідок приватизації державного майна створився значний недержавний сектор економіки, на краще змінилось ставлення до реформування власності, значно підвищився імідж самої приватизації, розуміння повернення нашого суспільства до європейського шляху розвитку.