A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України» (доопрацьований)

Повідомлення про оприлюднення
проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України» (доопрацьований)

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на офіційному вебсайті Фонду державного майна України(www.spfu.gov.ua)  проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державної політики управління та приватизації об’єктів державної і комунальної власності, а також інституційних засад діяльності Фонду державного майна України» (далі - проєкт Закону).

Проєкт Закону підлягав розміщенню на вебсайті Фонду 09.06.2020. Оприлюднюється редакція проєкту Закону після доопрацювання з врахуванням пропозицій заінтересованих органів державної влади.

Метою проєкту Закону України є пришвидшення приватизаційних процесів шляхом удосконалення інституційного механізму приватизації. Завданнями проекту є встановлення дієвої структури та організації діяльності Фонду державного майна України, спрямованої на підвищення результативності його функціонування; уточнення окремих положень законодавства з питань приватизації, управління об’єктами державної власності, корпоративного управління тощо, спрямованих на прискорення приватизації та підвищення ефективності управління об’єктами державної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

Проєктом Закону для посилення спроможності Фонду здійснювати покладені на нього функції викладається у новій редакції Закон України «Про Фонд державного майна України», в якому визначено статус Фонду, принципи, повноваження, структуру та організацію його діяльності.

Для пришвидшення і удосконалення процесів приватизації вносяться зміни доГосподарського кодексу України,Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про акціонерні товариства», «Про оренду державного та комунального майна», Закону України  «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших актів законодавства. 

Усі зміни до законодавства гармонізовані між собою і реалізують механізм пришвидшення, удосконалення, спрощення процедури приватизації.

Прийняття проєкту Закону дозволить прискорити приватизаційні процедури та збільшити надходження до державного бюджету від приватизації державного майна.

Зауваження та пропозиції до проєкту Закону надсилати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: Фонд державного майна України, Департамент законодавчого забезпечення та аналітики, вул. Генерала Алмазова, 18/9,  м. Київ, 01133, e-mail: verba@spfu.gov.ua.

 

Директор Департаменту                                                    Лариса САЛІНСЬКА 

 

Проєкт закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Прогноз впливу

Аналіз регуляторного впливу