A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення 22.11.2010 на веб-сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua, сторінка "Нормативна база", "Проекти нормативних актів") проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та аналізу регуляторного впливу проекту.

Необхідність видання постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" обумовлена відсутністю методичного регулювання оцінки збитків, яка відповідно до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" проводиться виключно суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання. Сьогодні всупереч положенням відповідних статей Цивільного кодексу, Господарського кодексу, зазначеного вище закону оцінка збитків здебільшого проводиться застосуванням Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 (із змінами), який був розроблений на підставі положень статті 135 Кодексу законів про працю України, остання редакція якої набрала чинності в 1995 році, до набрання чинності зазначеними вище законодавчими актами.

З метою проведення якісної незалежної оцінки збитків відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з урахуванням статті 22 Цивільного кодексу та частини другої статті 224 Господарського кодексу пропонується внести зміни до таких нормативно-правових актів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України: Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 (зі змінами), Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. №1891 (зі змінами), Порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі - продажу таких об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 32 (зі змінами).

Суть найважливіших положень запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" полягає в такому.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 (зі змінами), пропонується застосовувати у випадках заподіяння шкоди підприємству, установі, організації фізичною особою, яка працює на підставі трудового договору на такому підприємстві, установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

Методику оцінки майна, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (зі змінами), пропонується доповнити новим розділом, який встановлює порядок проведення оцінки збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі, територіальній громаді або господарському товариству з державною (комунальною) часткою в статутному капіталі, у випадках установлення фактів розкрадання, нестачі, знищення (псування) майна.

У Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі - продажу таких об'єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 32 (зі змінами), пропонується передбачити проведення оцінки збитків, що можуть виникнути під час повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі - продажу таких об'єктів, згідно з новим розділом Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (зі змінами).

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України просимо надсилати за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова 18/9, Фонд державного майна України, Департамент оціночної діяльності. Адреса електронної пошти: natali@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції до оприлюдненого проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та аналізу регуляторного впливу зазначеного акта надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва на адресу: м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" прийматимуться Фондом державного майна України до 23.12.2010.


Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"