A A A K K K

Державний пакет акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Type of privatization: Small privatisation

Group:

Asset: shares of joint stock companies

Region: Lviv region

Address:

Code (registry №):

EDRPOU Code: 04601819

Name: ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Address: м. Львів, вул. Базарна, 20

Name: Державний пакет акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Asset holder EDRPOU Code: 04601819

Asset holder name: ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Asset holder address: м. Львів, вул. Базарна, 20

Statute capital, UAH: 0.00

Object size: 72.692

Stake, %:

Starting price:

Starting price:

Way of privatization:

Form of sale:

Privatization status: Preparing for sale

Date of sale announcement:

Date and time of sale:

Date of publication of the results of the sale \ suspension \ sale termination:

Type of economic activity: 72.19 - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

Information:

Наказом ФДМУ від 28.12.2019 № 1574 \"Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році\" - включено в Додаток 1 - \"Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, що підлягають приватизації в 2020 році\".

Наказом РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 22.01.2020 №00145 прийнято рішення про приватизацію ОМП державної власності - пакета акцій розміром 72,6920 % статутного капіталу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

 

Основний вид економічної діяльності:

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний);

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
71.20 Технічні випробування та дослідження.

 

Розмір статутного капіталу ПрАТ становить - 324 850,00 грн.

Середня кількість працівників  – 22 чол.

ПрАТ \"ПКІ конвеєробудування\" -  спецiалiзоване пiдприємство  по розробцi та проектуванню транспортних систем, пiдiймально-транспортного обладнання неперервної дiї.

Основнi види дiяльностi товариства- конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей  господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi  та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного транспорту. Iнститут є утримувачем Нацiонального архiвного фонду.

Основний напрямок в дiяльностi- це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження  транспортних  систем  на  базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.
Основнi клiєнти- пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.
Товариство  здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.

Customer of sale:

Sale organizer: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, відділ приватизації та управління корпоративними правами, тел. (032) 255-39-72, 261-66-02