A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України (РВ ФДМУ) по Харківській області було створено у квітні 1992 року.

            Починалося регіональне відділення з двох відділів:

- по реформуванню власності державного майна, роботи з комерційними структурами та орендними підприємствами;

- нагромадження державного майна, контролю за ефективністю його використання та роботи з аудиторськими фірмами.

            На кінець 1992 року у регіональному відділенні працювало 12 спеціалістів, в минулому - фахівці різних галузей народного господарства.

            Основні завдання, покладені на регіональне відділення у 1992 році, стосувалися приведення у відповідність з чинним законодавством договорів оренди (їх було укладено і переукладено 250), проведення комерціалізації державних підприємств та управління майном підприємств, установ та організацій.

Перші заяви на приватизацію регіональне відділення почало приймати в грудні 1992 року.

            У січні 1993 року було затверджено перший перелік підприємств (мала приватизація), які пропонувалися до продажу. Їх кількість склала 18.

            На першому аукціоні, який було проведено регіональним відділенням на Харківській товарно-сировинній біржі нерухомості "Україна" в серпні 1993 року, було продано 7 об'єктів.

            Особлива сторінка в історії приватизації - створення єдиної системи органів приватизації. З 1994 року регіональне відділення через представництва ФДМ України в районах та містах області займалося приватизацією об'єктів комунальної власності. За 4 роки існування представництв було приватизовано 1810 об'єктів комунальної власності.

Кошти від приватизації стали головним джерелом фінансування робіт по ліквідації наслідків аварії на Диканівських очисних спорудах у місті Харкові, що сталася у 1995 році і була загрозою екологічного лиха не тільки в Харківській, а й у Донецькій та Луганській областях. На відновлення очисних споруд надійшло більше 107 млн. грн. коштів, одержаних від продажу акцій ВАТ, що приватизуються в цих регіонах.

Регіональне відділення, окрім приватизації об'єктів державної власності, виконує також функції:

- орендодавця ЦМК, їх структурних підрозділів та нерухомого майна;

- управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації;

- управління державними корпоративними правами акціонерних товариств, частка акцій яких належить державі;

- контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу та оренди, а також інші функції, передбачені "Положенням про регіональне відділення Фонду державного майна України" та іншими законодавчими та нормативними актами.

Нині регіональне відділення - це 11 структурних підрозділів, у яких працюють досвідчені фахівці з питань приватизації, оренди, оцінки державного майна та інших напрямів роботи державних органів приватизації.

Стабільне інформаційне супроводження процесу приватизації, постприватизаційної роботи потребує всебічного впровадження сучасних комп'ютерних технологій. Зараз в регіональному відділенні діє розвинута локальна комп'ютерна мережа. У рамках мережі експлуатується регіональний сегмент єдиної загальнонаціональної інформаційно-пошукової бази даних по приватизації ЕТАП.