A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Управлінські рішення

Інформація Регіонального відділення ФДМУ по Харківській області про роботу щодо управління об’єктами державної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств при приватизації, за 2018 рік на виконання Наказу ФДМУ № К/42

Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області у відповідності до вимог чинного законодавства здійснює контроль за станом збереження та використання державного майна, що не ввійшло до статутних капіталів господарських товариств при приватизації, а також контроль за реалізацією управлінських рішень щодо цього майна.

У державній власності станом на 31.12.2018 перебував 1381 об’єкт державного майна, що не ввійшло в процесі приватизації до статутних капіталів 168 господарських товариств та належить до сфери управління РВ ФДМУ по Харківській області.

Протягом січня-грудня 2018 року регіональним відділенням прийнято управлінських рішень стосовно 60 об’єктів державного майна, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств в процесі приватизації, а саме:

- приватизовано                                                                                                        - 14 об’єктів;

- передано у комунальну власність                                                                         - 8 об’єктів;

- передано на відповідальне зберігання                                                                                       -  1 об'єкти;

- передано в оренду                                                                                                  - 2 об'єкти;

- списано                                                                                                                   - 8 об'єктів 

- інші управлінськірішення реалізовані стосовно 27 об'єктів державного майна.

 Протягом 2018 року станом на 31.12.2018 проведено вибіркові перевірки контролю за збереженням та належним використанням 522 об’єктів державного майна, які не ввійшли при приватизації до статутних капіталів  69 господарських товариств, всі 522 об’єкти перевірені повторно.

За результатами проведених перевірок виявлені факти порушень щодо стану утримання, зберігання та використання 383 об’єктів державного майна. З метою усунення цих порушень регіональним відділенням вжито відповідних заходів, а саме:

- направлено звернення до правоохоронних органів, суду щодо 228 об’єктів,

- направлено звернення до ГТ - балансоутримувачів державного майна про відновлення майна, відшкодування збитків стосовно  10-ти об'єктів;

- підготовлено пропозицій щодо прийняття управлінських рішень (зокрема щодо приватизації) стосовно 2 об’єктів,

- запропоновано укласти договір оренди стосовно 1 об’єкту;

- запропоновано передати до комунальної власності стосовно 12 об'єктів;

               - запропоновано вжиття інших заходів щодо 130 об’єктів.