A A A K K K

Інформація для орендарів

27.12.2019р. набрав чинності Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-ІХ, введення в дію якого відбулось 01.02.2020р. та передача майна в оренду здійснюється у чіткій відповідності до вимог цього Закону.

Відповідно до ч. 1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-ІХ подання заяв на оренду в ЕТС здійснюватиметься з 1 жовтня 2020 року.

Подання заяв на оренду здійснюється в паперовій або в електронній формі (без використання ЕТС) до 1 жовтня 2020 року.

Зразок заяви на включення об'єкта до Переліку першого типу

Зразок заяви на включення об'єкта до Переліку другого типу

 

Щодо змін терміну повідомлення про припинення дії договору оренди

     Керуючись ч. 3 статті 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІХ(далі-Закон) та пунктами 135 та 143 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, в частині продовження договорів оренди, регіональне відділення повідомляє.

     Орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону (без проведення аукціона), звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо орендар не подав заяву про продовження договору оренди у зазначений строк, то орендодавець не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії договору оренди повідомляє орендаря про те, що договір оренди підлягає припиненню на підставі закінчення строку, на який його було укладено, у зв’язку з тим, що орендар не подав відповідну заяву у визначений  Законом строк, та про необхідність звільнення орендованого приміщення і підписання акта приймання-передачі (повернення з оренди) орендованого майна.