A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

від 7 квітня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства"

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання 

Відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" до повноважень Фонду державного майна України у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності належить, зокрема, контроль за дотриманням єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Проект нормативно-правового акта Фонду державного майна України розроблено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України наказу Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795 "Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 936/23468, у зв’язку із втратою чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

Проектом пропонується викласти Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 936/23468, у новій редакції.

Зазначеним нормативно-правовим актом визначатиметься механізм збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

Нова редакція до нормативно-правового акта передбачає:

- розширення сфери дії Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

- забезпечення можливості користувачам єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – Єдина база) оперативно (у режимі он-лайн) перевіряти достовірність інформації зі звітів про оцінку майна, майнових прав для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

- розширено доступ до Єдиної бази особам особи, які мають наміри використовувати інформацію, внесену до Єдиної бази для здійснення перевірки достовірності інформації зі звіту про оцінку або з іншою метою, що не суперечить законодавству;

- врегульовано порядок позбавлення доступу суб’єктів оціночної діяльності до Єдиної бази;

- внесено зміни та доповнення до структури бази даних Єдиної бази;

- внесено зміни та доповнення до відомостей, які вносяться до бази даних Єдиної бази, відповідно до її структури;

- вилучено окремі спеціалізації 1.8 та 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

- вилучено напрям 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

2. Головні цілі прийняття акта

Ціллю прийняття проекту наказу є узгодження із чинним законодавством у сфері оціночної діяльності, розширення кола користувачів Єдиної бази, внесення змін та доповнень до структури бази даних Єдиної бази, внесення змін та доповнень до відомостей, які вносяться до бази даних Єдиної бази, відповідно до її структури, унормування нормативно-правового акта із положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та запровадження механізму збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме, рухоме майно та майнові права для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Першим альтернативним способом досягнення встановлених цілей є залишення без змін діючого нормативно-правового акту. Проте, це призведе до невідповідності нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності вимогам чинного законодавства України.

Оптимальним вирішенням цього питання є врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  3 червня 2013 року за № 936/23468, у новій редакції.

4. Нормативно - законодавча база

У даній сфері правовідносини регулюються наступними законодавчими та нормативно-правовими актами:

  • - Конституцією України від 28 червня 1996 року;
  • - Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року № 435-IV;
  • - Законом України "Про Фонд державного майна України" від
    09 грудня 2011 року № 4107-VI;
  • - Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від
    17 травня 2011 року № 3166-VI;
  • - Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658-III;
  • - Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

5. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Розв'язання проблеми передбачається шляхом прийняття Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 795 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 936/23468, у новій редакції.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта із Державною регуляторною службою України та подати його до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

6Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі.

7. Очікувані результати

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у суб'єктів господарювання відсутні

Громадяни

Приведення нормативно-правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства.

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

9. Показники результативності акта

Показник ефективності запропонованих заходів очікується досить високий, проте прогнозувати можливі вигоди у грошовому (матеріальному) вимірі у цьому випадку неможливо.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                   Д. Парфненко