A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Відомості про регуляторну діяльність

План-графік проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

Зміни до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

Зміни до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

Зміни до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

Зміни до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

Змін до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік 

Зміни до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

Зміни до Плану-графіка проведення у Фонді державного майна України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік

 

 

 

 

 

Інформація про здійснення Фондом державного майна України  регуляторної діяльності
у 2017 році

Регуляторна діяльність Фонду державного майна України(далі – Фонд) у звітному періоді була спрямована на виконання вимог Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів з метою приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

На виконання принципу передбачуваності регуляторної діяльності Фондом забезпечується планування цієї роботи та оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з дотриманням визначених Законом термінів.

Так, на виконання вимог статті 7 Закону наказом Фонду від 15 грудня 2016 року № 2254 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (далі – План), до якого було включено
14 проектів законодавчих та нормативно-правових актів. У спосіб, передбачений статтею 13 Закону, План оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) в підрубриці «Плани підготовки» рубрики «Регуляторні акти».

Протягом року План за пропозиціями структурних підрозділів Фонду доповнено 25 актами і на кінець звітного періоду містив 35 нормативно-правових актів, з яких: законопроектів – 4, постанов Кабінету Міністрів України – 7, нормативно-правових актів Фонду – 24.

Разом з тим протягом звітного періоду з Плану виключено 4акти, які за наданими Державною регуляторною службою України висновками не містять норм регуляторного характеру, а саме: постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національних стандартів оцінки», постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку відчуження об’єктів державної власності», постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» та наказ Фонду «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075».

Регуляторні акти, розроблені Фондом протягом 2017 року, були спрямовані на врегулювання питань, зокрема, у таких сферах: оцінки та оціночної діяльності (майже 26 % розроблених), орендних відносин (майже 16 % розроблених), корпоративного управління, управління державним майном, удосконалення приватизаційних процедур тощо.

У процесі підготовки регуляторних актів Фондом забезпечено дотримання законодавства про державну регуляторну політику як у частині оприлюднення на офіційній веб-сторінці Фонду текстів проектів, оголошень про їх оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу (статті 9, 13 Закону), так і в частині погодження проектів актів зі спеціально уповноваженим органом у сфері державної регуляторної політики (стаття 21 Закону).

Протягом 2017 року фізичними, юридичними особами було надано зауваження та пропозиції до 3 проектів регуляторних актів, які під час доопрацювання проектів частково враховані.

Також публічне громадське обговорення проектів регуляторних актів здійснюється шляхом електронних консультацій з громадськістю.

Звіти про результати публічного громадського обговорення оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Фонду в підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Громадська платформа».

Крім цього, з метою забезпечення принципу прозорості та врахування громадської думки проекти регуляторних актів Фонду розміщуються на Урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua).

На виконання вимог статті 10 Закону Фондом проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Загалом протягом
2017 року Фондом було проведено:

– базове відстеження результативності 9 регуляторних актів (акти Кабінету Міністрів України – 1, акти Фонду – 8);

– повторне відстеження результативності 3 регуляторних актів (акти Кабінету Міністрів України – 2, акти Фонду – 1);

– періодичне відстеження результативності 3 регуляторних актів (акти Фонду).

Звіти про виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду та в установленому порядку надіслано Державній регуляторній службі України.

Також з урахуванням положень статті 10 Закону Фондом підготовлено проект Плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік.

Відповідно до вимог статті 11 Закону протягом 2017 року Фондом проводилася робота щодо забезпечення перегляду регуляторних актів.

Зокрема, за результатами переглядуприйнято наказ Фонду від
12 квітня 2017 року № 598 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 24 липня 2004 року № 1515», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2017 року
за № 560/30428, та наказ Фонду від 06 вересня 2017 року №1415 «Про внесення зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2017 року за № 1177/31045.

Враховуючи зазначене, регуляторна діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У 2018 році регуляторна діяльність Фонду буде спрямована на додержання вимог та принципів державної регуляторної політики та виконання завдань, визначених Планом пріоритетних дій Уряду та іншими програмними документами Кабінету Міністрів України.

 

Інформація про здійснення Фондом державного майна України  регуляторної діяльності у 2016 році

Інформація про здійснення Фондом державного майна України  регуляторної діяльності у 2015 році

Інформація про здійснення Фондом державного майна України регуляторної діяльності у 2014 році

Інформація про здійснення державної регуляторної політики Фондом державного майна України протягом 2013 року

Інформація про здійснення державної регуляторної політики Фондом державного майна України протягом 2012 року